Klei

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

Klei

Terug naar boven

Status

- Klei is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Ulrum. In 1990 over naar gemeente De Marne, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- De buurtschap Klei valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ulrum.

- De buurtschap Klei heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1781 in de Kleij, 1840 De Klei, 1868 de Kleij.

Naamsverklaring
Genoemd naar de bodemgesteldheid.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klei ligt direct NO van Ulrum, rond het O deel van de Ingenieur A.J. van de Brielweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Klei 8 huizen met 49 inwoners. Door de ruilverkaveling zijn diverse panden verdwenen en/of onttrokken aan de landbouw. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts een handvol boerderijen, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Landschap

De buurtschap Klei ligt op een oude kwelderwal, die zich waarschijnlijk aan het einde van de 10e eeuw heeft gevormd.

Reactie toevoegen