Klatering

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

Klatering

Terug naar boven

Status

- Klatering is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Klatering valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beilen.

- De buurtschap Klatering ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van deze buurtschap is een Klateringer of een Klateraar.

Oudere vermeldingen
1553 GN toe Klateringe, 1840 Clatering, 1840 Klatering (1).

Naamsverklaring
In 1400 komt reeds de geslachtsnaam of toenaam Clateringhe voor, in 1490 Klaeteringe, opgevat als een afleiding van de spotnaam Klatere 'kwebbelaar'. In vorm komt de naam overeen met Klateren (ZH) 1697 Claterynghe 'land dat regelmatig overspoeld wordt', bij klater 'half weke massa van modder'. Vergelijk ook Klaterbuurt en Kletterbuurt.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klatering ligt direct O van Beilen, rond de gelijknamige weg, en grenst in het W aan de spoorlijn Hoogeveen-Assen en in het Z aan de N381 (Hoogersmilde-Emmen) en de Z daarvan gelegen buurtschap Alting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Klatering 11 huizen met 54 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Naamkundige dr. R.A. Ebeling neemt aan dat de buurtschap Klatering zich heeft ontwikkeld uit een boerderijnaam, beter gezegd: dat een oorspronkelijk uit één boerderij bestaande nederzetting in verloop van tijd een gehucht is geworden. Historici veronderstellen dit ook bij Bruntinge, Balinge en Garminge.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Klatering.

- Buurthuis: - Dankzij vele sponsoren maar zeker ook dankzij veel eigen inzet en zelfwerkzaamheid hebben de inwoners van Klatering eind 2012 hun eigen buurthuis, 't Mummelhuus, gerealiseerd. Men is er blij mee nu een centraal ontmoetingspunt te hebben met voldoende ruimte, voorzieningen en sportvelden. De inwoners organiseerden al veel, maar dat moest voorheen telkens in wisselende geïmproviseerde ruimten bij mensen thuis. - Beschrijving project realisatie buurthuis 't Mummelhuus te Klatering.

Reactie toevoegen