Klatering

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

Klatering

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Klatering.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Klatering.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Klatering.

Terug naar boven

Status

- Klatering is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Klatering valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beilen.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Klatering is een Klateringer of een Klateraar.
Oudere vermeldingen
1553 GN toe Klateringe, 1840 Clatering, 1840 Klatering (1).
Naamsverklaring
In 1400 komt reeds de geslachtsnaam of toenaam Clateringhe voor, in 1490 Klaeteringe, opgevat als een afleiding van de spotnaam Klatere 'kwebbelaar'. In vorm komt de naam overeen met Klateren (ZH) 1697 Claterynghe 'land dat regelmatig overspoeld wordt', bij klater 'half weke massa van modder'. Vergelijk ook Klaterbuurt en Kletterbuurt.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klatering ligt direct O van Beilen, rond de weg Klatering, en grenst in het W aan de spoorlijn Hoogeveen-Assen en in het Z aan de N381 (Hoogersmilde-Emmen) en de Z daarvan gelegen buurtschap Alting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Klatering 11 huizen met 54 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Klatering ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Naamkundige dr. R.A. Ebeling neemt aan dat de buurtschap Klatering zich heeft ontwikkeld uit een boerderijnaam, beter gezegd: dat een oorspronkelijk uit één boerderij bestaande nederzetting in verloop van tijd een gehucht is geworden. Historici veronderstellen dit ook bij Bruntinge, Balinge en Garminge.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dankzij veel sponsoren maar zeker ook dankzij veel eigen inzet en zelfwerkzaamheid hebben de inwoners van Klatering eind 2012 hun eigen buurthuis, 't Mummelhuus, gerealiseerd. Men is er blij mee nu een centraal ontmoetingspunt te hebben met voldoende ruimte, voorzieningen en sportvelden. De inwoners organiseerden al veel, maar dat moest voorheen telkens in wisselende geïmproviseerde ruimten bij mensen thuis. Beschrijving project realisatie buurthuis 't Mummelhuus te Klatering.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Klatering.

 

 

Reactie toevoegen