Kinnum

Plaats
Buurtschap
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

kinnum_plaatsnaambord.jpg

Kinnum is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Kinnum is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

kinnum_kaart_openstreetmap.jpg

Ook buurtschap Kinnum is, net als de 'buren' van buurtschap Kaard, klein qua oppervlakte en huizen- en inwonertal. De buurtschap ligt tussen buurtschap Baaiduinen in het N en de Waddenzee in het Z. (© www.openstreetmap.org)

Ook buurtschap Kinnum is, net als de 'buren' van buurtschap Kaard, klein qua oppervlakte en huizen- en inwonertal. De buurtschap ligt tussen buurtschap Baaiduinen in het N en de Waddenzee in het Z. (© www.openstreetmap.org)

kinnum_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Kinnum, buurtschapsgezicht

Buurtschap Kinnum, buurtschapsgezicht

Kinnum

Terug naar boven

Status

- Kinnum is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

- De buurtschap Kinnum heeft een eigen postcode (8885) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee - als een van de weinige buurtschappen in ons land - een formele woonplaats. In de praktijk is het als buurtschap van het dorp Midsland te beschouwen.

- De buurtschap Kinnum heeft een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Kinum.

Oudere vermeldingen
922 kopie 13e eeuw Kinnem, 1851-1855 Kennum.

Naamsverklaring
Het eerste deel wordt door sommigen verklaard als het waterwoord kine* = keen 'geul, kreek', het tweede is heem 'woonplaats, woning'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Kinnum ligt rond de gelijknamige, voor gemotoriseerd verkeer doodlopende weg, ZW van Midsland, Z van buurtschap Baaiduinen, ZO van buurtschap Kaard, en grenst in het Z direct aan de Waddenzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kinnum 10 huizen met 78 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen (plus een aantal recreatiewoningen) met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kinnum is een van de oudste nederzettingen van Terschelling. De naam van de nederzetting komt al voor in een akte van de Frankische koning Karel de Eenvoudige uit het jaar 922.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Baaiduinen, Kinnum en Kaard. - Zienswijzen op het concept-Bestemmingsplan plus reacties daarop van de gemeente.

Terug naar boven

Actuele situatie

In de buurtschap zijn nog 3 boerderijen in bedrijf. De overige zijn verbouwd tot (woonhuis met) vakantieappartementen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vogelwaarnemingen op het wad en de kwelders bij Kinnum (tip: als je onder de tab Waarnemingen weinig of geen resultaten ziet, pas de 'datum van' dan een stuk, bijv. een jaar, aan naar het verleden).

- Het meertje Ponswiel, gelegen O van en op grond van buurtschap Kinnum, is ontstaan door een vroegere dijkdoorbraak van de oude zeedijk.

- De slaperdijk achter het boerenerf van Boerderijcamping De Gèskieker op Kinnum 1 geeft aan waar ooit de oude scheiding tussen het eiland en de Waddenzee hebben gelegen; in 1602 is er een stuk Waddenzee ingepolderd en is de Strieper polder ontstaan, waar het voor zowel koeien als weidevogels goed toeven is.

- W van de buurtschap liggen de terpresten van de verdwenen buurtschap Stortum. De buurtschap is tot begin 20e eeuw bewoond geweest. Toen stonden er nog twee huizen. In 1557 stonden er vier huizen en rond 1640 drie. Stortum heeft ernstig te lijden gehad van de stormvloed van 1825. Toen gingen enkele huizen verloren en is schade aangericht aan andere. Momenteel rest alleen nog een kleine woonterp als laatste overblijfsel. De Waddendijk Z van buurtschap Kinnum richting ZO draagt nog de naam Stortumerdijk.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kinnum, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen