Kimswerd

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

kimswerd_collage.jpg

Kimswerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kimswerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

kimswerd dorpsgezicht [640x480].jpg

Kimswerd dorpsgezicht

Kimswerd dorpsgezicht

Kimswerd.JPG

Hier zijn we in Kimswerd.

Hier zijn we in Kimswerd.

Kimswerd (2).JPG

Bij de kerk in Kimswerd.

Bij de kerk in Kimswerd.

Kimswerd (3).JPG

Midden in Kimswerd.

Midden in Kimswerd.

Kimswerd (5).JPG

Mooi hoekje in Kimswerd.

Mooi hoekje in Kimswerd.

Kimswerd (6).JPG

Dorpsgezicht van Kimswerd.

Dorpsgezicht van Kimswerd.

Kimswerd

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in Kimswerd en omgeving.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kimswerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kimswerd (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Kimswerd (Fries: Kimswert) is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Kimswerd valt ook de buurtschap Dijksterburen.

Terug naar boven

Ligging

Kimswerd ligt Z van Harlingen en grenst in het W aan de Waddenzee.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kimswerd heeft 8 rijksmonumenten.

- Laurentiuskerk. In 2012 is de restauratie van het interieur van de Laurentiuskerk gereed gekomen. Zo zijn onder meer het houten gewelf, het meubilair, vloerdelen, de muren en kozijnen in oude luister hersteld. Er is ook rekening gehouden met een gezonde exploitatie van de kerk na de restauratie. Zo zijn nieuwe gebruiksmogelijkheden gevonden en is ook het onderhoud op de lange termijn geregeld.

- Kimswerd is vooral bekend vanwege Pier Gerlofs Donia, beter bekend als Grutte Pier (Grote Pier), die hier rond 1480 is geboren. Hij staat bekend als de grote vrijheidsstrijder van Fryslân. Hij heeft het vooral opgenomen tegen het gezag van de Saksen, de keizer en de Hollanders 'van over de Zuiderzee'. Er is in Kimswerd dan ook een beeld voor hem opgericht.

- Molen De Eendracht staat in de buurtschap Dijksterburen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Hegewiersterfjild is een 150 hectare groot weidevogelgebied tussen Kimswerd en Harlingen. U vindt er onder meer grutto's, kieviten, visdiefjes, bontbekplevieren, buizerds en torenvalken. Zoutminnende planten zoals zeekraal, zeeaster en zilte schijnspurrie voelen zich er thuis. Tot voor kort was de bodem hier voor vogels op veel plekken te hard. Het kostte weidevogels teveel moeite om met hun snavel voldoende wormen omhoog te halen. Het Hegewiersterfjild ligt relatief hoog en vanwege aangrenzende bebouwing en omringend landbouwkundig gebruik, kan Natuurmonumenten het waterpeil niet verhogen. Daarom heeft zij de afgelopen jaren de kleilaag afgegraven, waardoor een weidegebied met natte slenken en greppels is ontstaan, met natuurlijke oevers. De nieuwe natuur is belangrijk voor wad- en weidevogels. Tijdens hoogwater vinden wadvogels hier nu rust en voedsel. Naast weidevogelgebied, ziet Natuurmonumenten het Hegewiersterfjild als belangrijke schakel in het Waddengebied. Met het oog op zeespiegelstijging neemt het belang van binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels toe. In de omgeving van Harlingen zijn geen buitendijkse kwelders. Door flauwe oevers te maken en sloten te vergraven tot brede ondiepe slenken, creëert Natuurmonumenten binnendijks brakke stukken en slibbanken voor de wadvogels. In verband met het broedseizoen is het gebied in principe alleen toegankelijk van 15 juni tot 1 maart. Beheerder Natuurmonumenten organiseert, deels ook in het seizoen, weidevogel-, orchideeën- en paddenstoelenexcursies. Aan de Harlingerweg is een observatiepunt met een vogelijkhut. Nadere informatie over het Hegewiersterfjild op de site van Natuurmonumenten.

- Vogelwacht Harlingen-Kimswerd.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Kimswerd.

- De nieuwsbrief Kimswerd op A4 en oudere nummers van dorpskrant De Mienskip - waarin, naast actualiteiten, ook altijd veel informatie over de geschiedenis van het dorp - zijn via de links ook online te lezen.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kimswerd kerk.

Reactie toevoegen