Kijkduin

Plaats
Badplaats
Den Haag
Haaglanden
Zuid-Holland

kijkduin_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kijkduin is net als Scheveningen een populaire badplaats in de gemeente Den Haag

Kijkduin is net als Scheveningen een populaire badplaats in de gemeente Den Haag

Kijkduin

Terug naar boven

Status

- Kijkduin is een badplaats in de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag. T/m 30-6-1923 gemeente Loosduinen.

- De badplaats Kijkduin valt, ook voor de postadressen, onder de stad Den Haag.

- De badplaats Kijkduin heeft witte plaatsnaamborden, maar ligt evenwel binnen de bebouwde kom van Den Haag.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
Niet te verwarren met het gelijknamige fort bij Den Helder, waar o.a. in 1673 de Slag bij Kijkduin heeft plaatsgevonden. Die was dus niet bij Den Haag, maar bij Den Helder :-)

Naamsverklaring
Betekent duin 'door de wind opgehoopte zandheuvel' op de top waarvan men ver kan kijken. Verschillende duintoppen langs de Hollandse kust heten zo, zoals o.a. ook Kijkduin bij Huisduinen (1634 Kijckers duyn), en het gebied (1712) Kijken Duijn bij Wassenaar.(1)

Terug naar boven

Ligging

De badplaats Kijkduin ligt in het W van Den Haag aan de Noordzeekust en rond o.a. de wegen Deltaplein, Hoek van Hollandlaan, Kijkduinsestraat, Machiel Vrijenhoeklaan, Zandvoortselaan, Duinlaan en Zandzeggelaan, en ligt verder NNW van het 'dorp in de stad' Loosduinen, NO van Ter Heijde en Monster, ZW van het 'dorp in de stad' Scheveningen en NNO van Poeldijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De badplaats Kijkduin heeft ca. 1.000 woningen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kijkduin is een jonge nederzetting. Eind 19e eeuw verrijzen er enkele hotels. Tussen 1921 en 1923 verrijst er het Villapark Meer en Bosch, met 126 huur- en koopwoningen. In de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van deze buurt afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwall. Er zijn nog 56 woningen van over. Deze vallen onder het beschermd stadsgezicht Kijkduin - Meer en Bosch.

Zie verder Geschiedenis van Kijkduin.

Bij het Roompot vakantiepark in Kijkduin is in 2015 een informatiepaneel geplaatst, dat je informeert over het Romeinse legerkamp Ockenburg, waar soldaten tijdelijk verbleven om de kustverdediging op te bouwen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De badplaats wordt de komende jaren vernieuwd. Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh is in 2015 vastgesteld. Het Deltaplein wordt opgeknapt, het Atlantic Hotel wordt gerenoveerd en uitgebreid, er wordt geïnvesteerd in enkele honderden nieuwe woningen, in nieuwe restaurants, winkels en meer ontspanningsmogelijkheden. Verder verdwijnen de parkeerplaatsen naar ondergronds. Uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkeling is het behoud van de kleinschaligheid die de familiebadplaats nu kenmerkt, met respect voor de natuur. Doel is ook om Kijkduin te transformeren tot een hoogwaardige vierseizoenen familiebadplaats waar de functies wonen, horeca en retail zijn samengevoegd in één ontwerp dat gericht is op jong en oud. De (ver)bouwprojecten zijn in 2015 gestart.

- De AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ‘s-Gravenhage en omstreken) heeft in het kader van de toekomstplannen voor deze badplaats in 2008 het rapport 'Landgoed Kijkduin. Groene recreatieve allure aan de kust. Een andere kijk op de toekomst van deze badplaats' uitgebracht. "Met deze publicatie laat de AVN zien hoe zij aankijkt tegen de kansen, dilemma’s en bedreigingen in het uitwerkingsgebied Kijkduin. Op grond van een eigen gebiedsstudie, uitgevoerd met medewerking van landschapsarchitecte Hanneke Kloosterman, doet de AVN een handreiking met als doel een goede balans tussen rood en groen. De creatie van Landgoed Kijkduin past in de traditie van Den Haag en is een voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling. Problemen worden middels samenwerking en in samenhang opgelost. Het plan biedt een groen raamwerk voor wonen, werken en recreëren dat de kwaliteit en identiteit van het gebied versterkt. Zo wordt het een eigentijdse en wéreldse plek, waar toekomstige generaties trots op zullen zijn", aldus het rapport.

- Badplaats Kijkduin is sinds oktober 2014 een 100% pingebied. Bij alle ondernemers in de wijk kan nu met de pinpas worden betaald. Geen enkele winkelier zal daarvoor een toeslag in rekening brengen bij consumenten, ook al gaat het om een klein bedrag.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de duinen van Den Haag waar het licht zo tastbaar aanwezig kan zijn, heeft de Amerikaanse kunstenaar James Turrell een plek gemaakt om naar de lucht te kijken: ‘Hemels Gewelf' in Kijkduin. Op de top van een van de puinduinen is een kom aangelegd in de vorm van een ellips, 30 meter breed en 40 meter lang. Een aarden wal van ongeveer 5 meter hoog omsluit de kom. De glooiïngen aan de binnenkant van de krater zijn ingezaaid met gras en in het midden staat een monumentale bank van natuursteen waarop twee personen achterover kunnen liggen en kunnen zien hoe de hemel de vorm van een gewelf kan aannemen. Op een hoger gelegen duin staat eenzelfde bank waar zich een panorama ontvouwt over de zee, het strand en het platte land daarachter. In de richting van de horizon wordt het gewelf geleidelijk platter.

- Strandmuseum Jutterskeet Ome Jan.

- Vlakbij de boulevard van Kijkduin ligt onder de duinen een verborgen gangenstelsel; een deel van het complex Widerstandsnest 67 HL. Het grootste deel van dit enorme complex is gesloopt voor de aanleg van het winkelcentrum en de achterliggende flats. In het duin achter het NH Atlantic Hotel resteert echter nog ca. 100 meter tunnel met 4 aaneengesloten bunkers. In dit gedeelte van het complex bevond zich onder andere de Flugwache, een onderdeel van de Luftwaffe die het luchtruim moest afspeuren naar vijandelijke vliegtuigen. Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen heeft het gangenstelsel in 2015 waar nodig hersteld en voor publiek toegankelijk gemaakt. Eind 2015 hebben ze ook een open loopgraaf gereconstrueerd. Deze leidt naar een zogeheten Tobruk, een eenmansbunker ter nabijverdediging.

Het gangenstelsel is sinds 2015 te bezoeken. Er is verlichting in het gangenstelsel aangebracht maar ze hebben het wel spannend gehouden; bij entree krijg je een gratis sleutelhanger met ingebouwd LED-lampje zodat je zelf kunt bijschijnen. Het is ook interessant als excursie voor scholen. De leerlingen krijgen uitleg over de oorlog, de Atlantikwall en de gevolgen voor Den Haag en Scheveningen. Dit alles verteld in de spannende bunkers.

Terug naar boven

Evenementen

- Evenementenkalender Kijkduin.

- Nieuwjaarsduik.

- Het Summer Beach Volleyball Circuit bestaat uit 30 losse beachvolleybaltoernooien gedurende het seizoen, verdeeld over 15 toernooiweekenden en 11 locaties. Elke dag is er een apart toernooi waar je op verschillende niveaus, van beginner tot gevorderde, kunt strijden om leuke dagprijzen. Kijkduin is al jaren een vaste locatie op de Summer Beach Volleyball kalender (weekend in juni, in 2019 voor de 8e keer).

- Op een zaterdag eind juni is het strand van Kijkduin de arena van de Beach Challenge Cross Triathlon. Dit is je kans om samen met topatleten tegen elkaar, jezelf en de elementen te strijden in diverse triathlon series. Ben je geen triatleet, maar wel in voor een zinderende ervaring? Doe dan mee met de triathlon voor teams (trio) of een van de overige activiteiten, zoals het zeezwemmen of de Beach Run, een populaire, pittige loop over strand en duin.

- De Kijkduin Obstacle Run (op een zaterdag eind augustus) is een evenement voor jong en oud, families, vrienden en collega’s. De Obstacle Run richt zich niet op prestatie, maar op de fun! Voor iedereen is er een gepaste afstand met obstakels. De afstanden zijn 2,5 km, 4,5 km en 7,5 km. Bij de 2,5 km en de 4,5 km is een combinatie van mul en hard zand, zwemmen en het overwinnen van obstakels een uitdaging voor de beginnende sporters. De 7,5 km gaat een stapje verder en biedt de deelnemers een extra element: het overwinnen van de duinen! Hellingen, mul zand en bospaden.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Informatie over strandgedeelte Strandslag 2(a) bij Kijkduin.

- In Kijkduin mogen honden het hele jaar loslopen op het strand vanaf het Kijkduinpark (aan het einde van - gratis! - parkeerterrein Machiel Vrijenhoeklaan) tot aan Monster. Voor de overige delen van het Zuiderstrand geldt dat honden alleen tussen 1 oktober en 15 mei de hele dag los mogen lopen. Na 15 mei mogen honden alleen los tussen 21:00 en 07:00 uur.

- Ter hoogte van Kijkduin en het Z hiervan gelegen dorp Ter Heijde was tot voor kort de kustverdediging van Nederland het zwakst. Op sommige plaatsen bestond de gehele verdediging uit slechts één duinenrij. In 2010 is een zanddijk aangebracht tegen het bestaande duin aan de zeezijde, en is het strand verbreed. De voorheen zo karakteristieke Delflandse hoofden zijn onder het zand verdwenen. Verder is in 2011 tussen Ter Heijde en Kijkduin de zogeheten Zandmotor aangelegd: een schiereiland van zand, waarbij door stroming en wind zand langs de kust wordt aangevuld. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap gaat de natuur bij de Zandmotor beheren en monitoren. De stichting gaat wandelroutes aanbieden, toezicht houden, voorlichting en educatie geven en ontwikkelingskansen scheppen voor plant- en diersoorten. De Zandmotor is een innovatief concept van 'bouwen met natuur', waarmee de veiligheid van de kust bij Ter Heijde en Kijkduin op orde wordt gebracht én er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor meer en diversere natuur en recreatie.

De Zandmotor bestaat uit 21,5 miljoen kubieke meter zand in de vorm van een haakvormige zandplaat ter grootte van ongeveer 100 hectare. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich geleidelijk langs de Zuid-Hollandse kust. Door dit principe van ‘bouwen met de natuur’ groeit de kust de komende jaren op natuurlijke wijze aan. Het gebied wordt aantrekkelijk voor verschillende dieren- en plantensoorten. Surfers, zwemmers en wandelaars kunnen op speciaal aangewezen plekken op en rond de Zandmotor recreëren. Maar ook zijn er rustige delen voor bijvoorbeeld zeehonden en kustbroedvogels.

De Zandmotor is onderdeel van de Kustvisie Zuid-Holland. Inmiddels is er internationale belangstelling om de succesvolle Zandmotor ook elders in de wereld toe te passen. Een formele evaluatie komt er pas in 2016, maar een tussentijdse evaluatie in 2014 laat zien dat de Zandmotor al werkt zoals tevoren middels modellen was voorspeld, en dat de beoogde effecten op het gebied van veiligheid, natuur en recreatie zich inderdaad voordoen. Ook wetenschappers constateren in 2014 dat de Zandmotor een succes is. - Het rapport De Zandmotor in 2015 doet fotorijk verslag van de afgelopen jaren, met de nadruk op 2015. - Nadere informatie vind je op de site van de Zandmotor.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.a. documenten van Kijkduin op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen en wijkverenigingen: - Stichting Bewonersbelangen Kijkduin. - Wijkvereniging Waldeck, Bohemen en Kijkduin.

- Onderwijs: - Basisschool Bohemen Kijkduin. - Maris College Kijkduin.

- Zorg: - Vlakbij de duinen en de boulevard ligt Binnenklingen. Op dit terrein wonen en werken mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Activiteitencentrum (AC) Kijkduin biedt ca. 125 mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding. Het terrein heeft een divers aanbod van werkzaamheden en activiteiten op het terrein en in de omgeving. Er is voor elke deelnemer werk dat aansluit bij zijn interesses en mogelijkheden.

- Weer: - Peter Visser vertelt je alles over het weer in Kijkduin.

Reactie toevoegen