Kievitsnest

Plaats
Buurtschap
Zwartewaterland
Kop van Overijssel
Overijssel

Kievitsnest

Terug naar boven

Status

- Kievitsnest is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Zwartewaterland. T/m 2000 gemeente Zwartsluis.

- De buurtschap Kievitsnest valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zwartsluis.

- De buurtschap Kievitsnest heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kievitsnest ligt direct N van Hasselt, maar valt toch onder Zwartsluis. Zij lag namelijk in het Z puntje van de voormalige gemeente Zwartsluis, wat op de oude plattegrond van die gemeente (zie de homepage van Zwartsluis) goed te zien is. De buurtschap ligt O van de provincialeweg Hasselt-Zwartsluis N331 (die ter plekke deels Sluizerdijk, deels De Velde heet).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kievitsnest omvat ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Kievitsnest ligt tussen de dijk langs het Zwarte Water en de provincialeweg N331 (Zwolle-Emmeloord). Het gebied is 11 hectare groot en bestaat uit (bloemrijk) grasland met diverse watergangen. Een poel en een oude kolk maken tevens deel uit van het gebied. In 2012 is het gebied heringericht. Doel van dit project is de versterking van de ecologische hoofdstructuur door de ontwikkeling van moeras- en kwelvegetaties. Het gebied is nu optimaal ingericht voor het ontstaan van de natuurdoeltypen dotterbloemgrasland en kievitsbloemhooiland. De waterstanden hebben een meer natuurlijk verloop gekregen. In de winter zal het gebied vernatten, terwijl in de zomerperiode geen water wordt opgemalen. Naast peilopzet is de toplaag (10-30 cm) ontgraven waardoor de bodem minder voedselrijk wordt. Ten slotte zijn de oevers van de bestaande sloten afgevlakt en zijn greppels aangelegd om het regenwater af te voeren.

Reactie toevoegen