Kennisbank

De publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’ (Platform31, maart 2015) biedt 13 lessen die de basis vormen voor gebiedsgerichte oplossingen. Daarbij kijken de opstellers naar 4 domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering

Consumenten kopen steeds meer via internet, grenzen tussen online en offline vervagen, detailhandels verschijnen ook in de gebieden buiten de winkelsteden, huren in binnensteden worden soms als te star en te hoog ervaren, de consument wil meer 'beleving' in de binnenstad. Dit alles biedt bedreigingen maar ook kansen voor winkelgebieden. Hieronder verzamelen wij studies en voorbeelden van vernieuwing m.b.t. het winkelen, ter inspiratie voor degenen die nog voor de transformatieopgave staan.

- Klimaatadaptatie staat hoog op diverse agenda’s, maar in de praktijk is het vaak niet de aanleiding om een project te ontwikkelen. Gevolg is dat klimaatadaptatie als bijkomend onderdeel van een project minder prioriteit krijgt en dat daardoor kansen blijven liggen. Gemeenten, bewoners, waterschappen en andere betrokken partijen hebben aangegeven meer inzicht te willen krijgen in de ervaringen die er al zijn om klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van projecten en hoe dat kan worden gerealiseerd.

Tuk is een formele woonplaats, d.w.z.: voor postcodeboek en gemeentelijke basisregistraties BAG. Toch heeft het geen eigen bebouwde kom, maar ligt het binnen de kom van Steenwijk...

Je zou verwachten dat een formele woonplaats (= voor postcodeboek en BAG) altijd een eigen bebouwde kom heeft, dus dat een formele plaats niet binnen de bebouwde kom van een andere plaats kan liggen. Dat lijkt óns althans logisch. Toch blijken er best een behoorlijk aantal formele woonplaatsen te zijn die binnen de bebouwde kom van een andere plaats liggen.

De huidige trend in de zorg is mensen faciliteren om zo lang mogelijk in hun stad of dorp te kunnen blijven wonen, met kleinschalige zorg en dagbesteding in de eigen, vertrouwde omgeving. De zorgboerderij past goed in die trend.

De Nederlandse samenleving zou veel meer in zorgboerderijen moeten investeren dan ze nu doet. Die investeringen wegen ruimschoots op tegen de maatschappelijke kosten die mensen veroorzaken die in onze samenleving in de problemen zijn gekomen, zoals criminele jongeren, drugsverslaafden, psychiatrisch patiënten. Dat stelt Bart Jan Krouwel, tot 1-2-2009 topman van Rabobank.

Pagina's