Kennisbank

Nederland heeft twee noordelijkst gelegen buurtschappen: Valom en buur-buurtschap Heuvelderij. Vlak ten O hiervan ligt het noordelijkste dórp van Nederland: Oudeschip. Al deze plaatsen liggen in de gemeente Eemsmond.

Noordelijkste plaats van Nederland

- De noordelijkst gelegen plaatsen van ons land in de zin van woonplekken zijn de Waddeneilanden. Het noordelijkste bewoonde eiland is Schiermonnikoog. En dat eiland heeft maar 1 woonplaats: Schiermonnikoog. Het dorp Schiermonnikoog is daarmee dus de noordelijkste plaats van Nederland in de zin van woonplaats.

Als je alleen het vasteland bekijkt:

De afgelopen jaren zijn veel wandelmogelijkheden verdwenen door de aanleg van allerlei infrastructuur. Gelukkig komen er tegenwoordig ook weer veel 'ommetjes' bij, alleen in de provincie Groningen al ca. 20 in de afgelopen jaren.

De term "ommetje" ("een blokje om") wordt de laatste tijd steeds vaker gehoord. Ook in beleidsstukken van ministeries, provincies en gemeenten. Het Ministerie van LNV stimuleert het aanleggen van wandelroutes om een "ommetje" te kunnen maken. Veel mensen willen immers graag regelmatig een stukje wandelen in de directe omgeving, maar komen daarbij allerlei obstakels tegen. Veel oude wandelpaden zijn immers (deels) verdwenen door bijvoorbeeld ruilverkaveling.

- Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, motiveert in het artikel 'De toekomst van het spoor' (Ruimtevolk, april 2015) waarom we terughoudend zouden moeten zijn met extra investeringen in het spoorwegennet.

Resultaten van in 2005 in het Limburgse Beek gedane opgravingen maken dit dorp tot het oudste dorp van Nederland

Resultaten van in 2005 in het Limburgse Beek gedane opgravingen maken dit dorp tot het oudste dorp van Nederland. Zie verder bij Beek > Geschiedenis. En natuurlijk weten ze daar bij de Heemkundevereniging Beek ook alles van.

Nijmegen stelt de oudste stad van Nederland te zijn. Maar er zijn meer steden die stellen voor deze titel in aanmerking te komen.

Verschillende plaatsen in ons land maken aanspraak op de titel 'oudste stad van Nederland'. Het gaat met name om de steden Nijmegen, Maastricht, Voorburg en Heerlen.

De buurtschap Nieuwesluis bij Heenvliet is in de jaren zestig eerst verhuisd van Voorne naar het Eiland van Rozenburg, en kort daarna afgebroken en onder een metershoge lading zand bedolven voor de uitbreiding van de industrie en havens van Rotterdam.

Ook dit komt niet heel vaak voor. Vandaar dat ook dit handig is om een lijst van te maken, zodat u op de pagina's in kwestie kunt zien welke plaatsen wanneer en waarom van streek en/of provincie zijn veranderd. Deze lijst is in opbouw en zal geleidelijk worden aangevuld.

- Het dorp Alem is door een afsnijding van de Maas van Noord-Brabant naar Gelderland verhuisd.

De ca. 50 panden in het plaatsje Sint Anna ter Muiden zijn vrijwel allemaal rijksmonument

Onlangs zijn ons enkele plaatsen opgevallen, die alleen of vrijwel alleen uit monumentale panden bestaan (in de zin van rijksmonumenten en/of provinciale monumenten en/of gemeentelijke monumenten). Dat lijkt ons een uitzonderlijk verschijnsel. Vandaar het tot op heden zeer kleine lijstje (ook hier zijn aanvullingen welkom):

- Tiengeboden: alle 6 panden zijn gemeentelijk monument.

- Sint Anna ter Muiden: vrijwel alle ca. 50 panden zijn rijksmonumenten.

De buurtschap Worth-Rheden, klein qua aantal huizen, maar groot qua oppervlakte, bestaat nog altijd, maar komt vreemd genoeg al decennia niet meer voor in de atlassen en de plaatsnaamborden zijn ook verdwenen. Beetje slordig...

Tijdens onze research voor de site viel het ons op dat sommige plaatsnamen ´zo maar´ in de loop der jaren uit de atlassen en qua plaatsnaamborden ter plekke zijn verdwenen, terwijl de bebouwing ter plekke nog gewoon bestaat. Plaatsnamen verdwijnen soms legitiem omdat de bebouwing daadwerkelijk is verdwenen, bijvoorbeeld door afbraak voor infrastructurele projecten (woonwijken, bedrijventerreinen, wegen, water, spoor), of omdat ze door verstedelijking in een naburig dorp of stad zijn opgegaan.

De kleine buurtschap Allardsoog is geografisch gezien een heel bijzonder geval: het valt onder drie dorpen, drie gemeenten, drie streken én drie provincies!

In ons land ligt een aantal plaatsen die onder meer gemeenten vielen of soms nog steeds vallen, en waar de grens soms midden door het dorp of de buurtschap liep of loopt. De meeste vielen of vallen onder twee gemeenten, maar sommige onder 3 of meer, tot zelfs 6 aan toe. De meeste van deze plaatsen vallen door gemeentelijke herindelingen in de loop der tijd nog inmiddels nog maar onder 1 gemeente. Sommige plaatsen vallen nog steeds onder meer gemeenten.

Pagina's