Woningbouw

- Planoloog Jeroen van de Ven (gemeente Venlo) pleit in zijn artikel Varieer met confectiematen in de woningbouw (Ruimtevolk, juni 2015) voor het maken van meer combinaties met de 4 gangbare 'confectiematen' in de woningbouw (die hij gemakshalve en als metafoor even S, M, L en XL noemt), waardoor je ineens 16 varianten krijgt, waarmee je veel beter op de werkelijke behoeften van een reeks doelgroepen kunt inspelen. Dat levert vele win-wins op, o.a. mensen blijven langer in de wijk, goed voor sociale cohesie wat terecht in deze tijden een hot item is, minder eenheidsworsterige wijken.

- In het artikel 'Demografische prognoses als oppermachtige gids' (Ruimtevolk, 7-4-2016) pleit Jeroen van de Ven voor regionale woningbouwprogrammering mét visie, en niet alleen op basis van demografische prognosemodellen (aangevuld met de eigen groeiambities, politieke wensen en/of ideologische overtuigingen). Begin met een goede analyse van de woningmarkt en de regio. Een goede analyse is meer dan een demografische exercitie.

Start met het afbakenen van een logisch daily urban system. Dat is in de dagelijkse praktijk veel belangrijker voor burgers of bedrijven en niet de toevallige grens van een gemeente, regio of provincie. Neem dit gebied als uitgangspunt voor de analyse van de woningmarkt én de regio. Inventariseer en analyseer vervolgens waar je met de regio heen wilt. Waar zijn de woningen het meest kansrijk, hoe hou je draagvlak voor de voorzieningen, hoe kun je de mobiliteitsstromen optimaliseren met een minimale milieulast? Oftewel stel de juiste vragen om de juiste woningen aan de juiste plaats en gemeente toe te delen.