Winkelen

winkelen_winkelgebieden_van_de_toekomst.jpg

De publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’ (Platform31, maart 2015) biedt 13 lessen die de basis vormen voor gebiedsgerichte oplossingen. Daarbij kijken de opstellers naar 4 domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering

De publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’ (Platform31, maart 2015) biedt 13 lessen die de basis vormen voor gebiedsgerichte oplossingen. Daarbij kijken de opstellers naar 4 domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering

Consumenten kopen steeds meer via internet, grenzen tussen online en offline vervagen, detailhandels verschijnen ook in de gebieden buiten de winkelsteden, huren in binnensteden worden soms als te star en te hoog ervaren, de consument wil meer 'beleving' in de binnenstad. Dit alles biedt bedreigingen maar ook kansen voor winkelgebieden. Hieronder verzamelen wij studies en voorbeelden van vernieuwing m.b.t. het winkelen, ter inspiratie voor degenen die nog voor de transformatieopgave staan.

- Boeken over winkelen (online te bestellen).

- Verslag Expertmeeting 'Aangename aanloopstraten' d.d. 8-10-2015.

- Outletcenters waren de afgelopen jaren een trend maar die lijkt - wat ons betreft: gelukkig - nu wel voorbij. Het besef dringt nu breed door dat er genoeg winkeloppervlakte is voor inwoners en toeristen, dat er al genoeg / teveel leegstand is, en dat nieuwe outletcenters leiden tot nodeloze structurele winkeloppervlaktevergroting en verdere leegloop in de binnensteden, waar men nu juist op inzet om die weer levendiger te krijgen en te houden. Provincies gaan erop toezien en sturen dat gemeenten elkaar niet meer beconcurreren met nieuwe winkelgebieden en/of outletcenters ten koste van de buurgemeenten. Zie verder het bericht Het is klaar met nieuwe outletcenters van Detailhandel Nederland, juni 2015.

- In maart 2015 zijn 12 winkelgebieden gestart met het experiment Verlichte Regels Winkelgebieden. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 begeleidt het experiment, dat minder regels voor méér ondernemerschap en méér ruimte voor innovatieve retailconcepten moet opleveren. Het experiment houdt bestaande wet- en regelgeving die van invloed is op het functioneren van winkelgebieden kritisch tegen het licht. En doet per deelnemend winkelgebied aanbevelingen over het verbeteren, schrappen of slimmer toepassen van onder meer planologische regels, waaronder de bestemmingsplannen en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Algemene Plaatselijke Verordeningen en de Drank- en Horecawet. De deelnemende winkelgebieden liggen in de gemeenten: Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg, Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Zeist en Zwolle.

- Afspraken met 50 gemeenten in RetailDeals voor aantrekkelijke winkelgebieden. Minder leegstand door marktconforme winkelhuren. Meer ruimte om winkels te combineren met horeca. En extra scholing voor het winkelpersoneel. Dat zijn de belangrijkste afspraken tussen marktpartijen en overheden, vastgelegd in de op initiatief van minister Henk Kamp van Economische Zaken verschenen nationale Retailagenda (maart 2015). “Winkeliers, verhuurders van winkelpanden en gemeenten gaan samen aan de aantrekkelijkheid van winkelstraten werken. De winkeliers krijgen zo de kans om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en te profiteren van de aantrekkende economie,” aldus minister Kamp. Door de Retailagenda worden winkelgebieden compacter en extra aantrekkelijk. Nu staat 7,5% van de winkels leeg en bestaat 30% van het winkeloppervlakte uit overcapaciteit. Nog dit jaar maken 50 gemeenten afspraken in zogenaamde RetailDeals om ondernemers kansen te bieden en om de leegstand tegen te gaan. In plaats van de winkelhuren te baseren op historische prijzen, spreken verhuurders en winkeliers af om marktconforme huren toe te passen. Ook gaat een aantal gemeenten met vastgoedeigenaren en winkeliers aan de slag om overbodige vierkante meters winkelruimte terug te dringen. Interview met stakeholders uit de diverse betrokken disciplines over de Retailagenda.

- De publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’ (Platform31, maart 2015) biedt 13 lessen die de basis vormen voor gebiedsgerichte oplossingen. Daarbij kijken de opstellers naar 4 domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. Deze publicatie biedt een bruikbare checklist om langs te lopen bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden. De auteurs nodigen alle betrokkenen bij winkelgebieden uit om deze lessen aan te passen aan hun specifieke situatie, in publiek-private samenwerking in de praktijk te brengen en toekomstbestendige winkelgebieden in Nederland dichterbij te brengen.

- De publicatie Retail in de tijdelijkheid (Platform31, maart 2015) gaat over een nieuwe vorm van ondernemen die steeds meer voet aan de grond krijgt. Pop-up shops, seizoensgebonden winkels en andere tijdelijke retailconcepten vormen steeds meer een vertrouwd onderdeel van de winkelstraat. In grotere buitenlandse steden zoals Londen en Berlijn, maar ook in diverse Nederlandse steden. Het gaat om brede groep formules: partijenverkoop/outlet door bekende merken, cultureel ondernemers die eigen producten (uit)verkopen, tijdelijke flagshipstores van grote merken en ondernemers die de detailhandelsfunctie mengen met horeca of dienstverlening. Beschouwd vanuit het perspectief van vitale winkelgebieden is dit een positieve ontwikkeling, omdat deze nieuwe vorm van ondernemen kansrijk is voor dynamiek en verrassing in winkelgebieden. En (experimenteer)ruimte biedt voor startende ondernemers, nieuwe concepten en businessmodellen.

Kent u nog meer voorbeelden (studies of praktijkvoorbeelden) m.b.t. 'het nieuwe winkelen'? Wij horen het graag.