Vinex

vinex_en_krimp_in_nederland_peter_van_schie_kopie.jpg

Vinexlocaties en krimpgemeenten in één kaart gecombineerd. Zie verder de publicatie Fit to Shrink onderaan deze pagina.

Vinexlocaties en krimpgemeenten in één kaart gecombineerd. Zie verder de publicatie Fit to Shrink onderaan deze pagina.

Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie, een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening uit 1988, bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou kunnen plaatsvinden; formeel gesproken was het echter aan provincies en samenwerkende gemeenten om de locaties te bepalen. Deze locaties aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw worden vaak Vinex-locaties of Vinex-wijken genoemd. Nadere informatie over Vinex op Wikipedia, waar u ook een overzicht vindt van alle Vinex-wijken in Nederland.

'Stapelvinex'

Mensen willen een tuin, zeker als ze jonge kinderen hebben. Daarom zijn vinexwoningen bij jonge gezinnen zo populair. In de tuin spelen kinderen onder toeziend oog buiten, barbecue je met familie, repareer je je fiets en staat het konijnenhok. Het formaat van een gemiddeld balkon staat dat gebruik niet toe. Technisch is het echter geen probleem om op hoogte een tuin met terras, bloemen en planten aan te leggen. Alleen grote bomen zijn lastig. Maar de meeste tuinen liggen sowieso vol tegels, omdat het meer om ruimte dan om tuin gaat. Stapelvinex betekent gestapelde woningen met buitenruimte van tuinformaat.

Ons collectieve geheugen associeert hoogbouw met lange galerijen en donkere portieken die je door moet voordat je bij een voordeur komt. Dat wil niemand. Hoogbouw kan echter ook kleinschalig worden ontworpen, met lichte en royaal bemeten entree. En terwijl je met je fiets langs de voortuin van je buren, achterom je eigen tuin in loopt, waan je je in een rustige woonwijk. Dat kan stapelvinex zijn.

De stad heeft stapelvinex nodig omdat het de dichtheid vergroot. Dat biedt tegenwicht aan de verdunning die al decennia gaande is. Per persoon zijn we 12 x zoveel vloeroppervlak gaan gebruiken. Dat betekent ondermijning van het draagvlak van voorzieningen als winkels en het openbaar vervoer. Verder vergroot het afstanden en stimuleert het daarmee autoverkeer. Stapelvinex is een verdichtingsstrategie, met behoud van veel privé-buitenruimte. Ze vergroot het draagvlak voor de winkels en het openbaar vervoer. Dat is goed nieuws voor bestaande en nieuwe bewoners. Verder verkort het de afstanden en stimuleert het daarmee voet- en fietsverkeer. Het vermindert tot slot de druk op onze overgebleven landschappen. Stapelvinex is dus een te overwegen strategie voor gemeenten die voor woningbouwopgaven staan en daarbij zo veel mogelijk de bestaande binnenstedelijke ruimte willen benutten. Aldus architect en onderzoeker Ad van der Stok op Gemeente.nu, november 2010. Voor nadere informatie zie Stapelvinex: de toekomst van het wonen.

Publicaties:
- Fit to Shrink, Krimp & Vinex in 2040, afstudeerscriptie van Peter van Schie, Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw, 2008.

Reactie toevoegen