Verdwenen plaatsen en plaatsnamen

plaatsen_verdwenen_door_afbraak_oosterhoek_kopie.jpg

De dorpen Heveskes, Oterdum en Weiwerd vormden samen de streek Oosterhoek. Alle drie de dorpen zijn door de dijkverhogingen en de oprukkende Delfzijlster industrie in / sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw vrijwel volledig van de kaart verdwenen.

De dorpen Heveskes, Oterdum en Weiwerd vormden samen de streek Oosterhoek. Alle drie de dorpen zijn door de dijkverhogingen en de oprukkende Delfzijlster industrie in / sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw vrijwel volledig van de kaart verdwenen.

Vandaag de dag heeft Nederland nog ca. 7.000 plaatsen (ruim 2.000 steden en dorpen en ca. 5.000 buurtschappen). Maar dat zijn er veel meer geweest. De afgelopen eeuwen zijn in totaal duizenden plaatsen en plaatsnamen verdwenen. Wij formuleren dat bewust zo, omdat plaatsen soms echt van de aardbodem zijn verdwenen door afbraak, overstroming en dergelijke, maar soms is alleen de plaatsnaam verdwenen. De bebouwing bestaat dan nog wel, maar is bijvoorbeeld opgegaan in de bebouwing van een naastgelegen stad of dorp, dat door uitbreiding omliggende plaatsen heeft 'opgeslokt'.

Veel plaatsen zijn (vrijwel) verdwenen voor de aanleg van infrastructuur. Plaatsen die dus 'in de weg lagen' bij de aanleg van nieuwe wegen, woonwijken, bedrijventerreinen, waterwegen of spoorlijnen. Wij gaan dat ´in kaart brengen´ met het geleidelijk uitdijende overzicht hieronder als aanzet. Voor zover wij er al een homepage van hebben, lees je de details omtrent het wanneer en waarom van het (deels) verdwjnen van de plaats bij de plaatsbeschrijving in kwestie. Wij vemelden ook plaatsen die nog wel bestaan, maar waar een meer dan marginaal deel van is afgebroken.

Groningen:
- Heveskes, Oterdum en Weiwerd (de 3 dorpen die samen de Oosterhoek vormden), jaren zeventig, voor de aanleg van industrieterreinen in de gemeente Delfzijl, die achteraf maar zeer ten dele zijn gerealiseerd.

Fryslân:
- De buurtschap Hiddekamp is rond 1980 afgebroken i.v.m. ruilverkaveling. Zie het commentaar onder de buurtschap Jardinga.

Gelderland:
- Een deel van de buurtschap Zuuk voor de aanleg van de A50 en afrit 27 van deze snelweg ter plekke.

Utrecht:
- Gemeente en dorp Oudenrijn, voor de aanleg van het gelijknamige verkeersplein, maar een deel van het dorp is blijven bestaan als buurtschap met dezelfde naam.

Noord-Holland:
- Rijk, rond 1960 afgebroken voor de uitbreiding van Schiphol.

- Een deel van Ruigoord (met de omliggende biotoop), v/a 1997, voor de aanleg van de Afrikahaven.

- Een deel van Velsen, voor de aanleg en uitbreidingen van het Noordzeekanaal.

Zuid-Holland:
- Blankenburg, jaren zestig, voor de aanleg van het Botlek-industriegebied.

- Nieuwesluis, jaren zestig, t.b.v. uitbreiding havens en havenindustrie Rotterdam in de Botlek.

Zeeland:
- Een deel van Hansweert, jaren tachtig, voor de verbreding van het Kanaal door Zuid-Beveland.

Noord-Brabant
- Een flink deel (ca. 1/3) van het dorp Zevenbergschen Hoek moest worden afgebroken voor de aanleg van de HSL-Zuid. Weliswaar is daar als compensatie een nieuwe wijk voor teruggekomen.

Limburg:
- Het mijnwerkersdorpje Kerensheide, eind jaren zeventig, voor de uitbreiding van DSM (ook hier kun je, net als bij Delfzijl, achteraf vraagtekens zetten bij nut en noodzaak. Er is niet veel gebouwd in dit gebied).

Reactie toevoegen