Topografie

nederland_verdwenen_dorpen_kopie.jpg

De afgelopen eeuwen zijn vele nieuwe plaatsen in ons land ontstaan. Er zijn er echter ook honderden, zo niet duizenden, verdwenen. En ook dáár zijn boeken over geschreven, zoals de boekenserie 'Verdwenen dorpen in Nederland' van geograaf Bert Stulp.

De afgelopen eeuwen zijn vele nieuwe plaatsen in ons land ontstaan. Er zijn er echter ook honderden, zo niet duizenden, verdwenen. En ook dáár zijn boeken over geschreven, zoals de boekenserie 'Verdwenen dorpen in Nederland' van geograaf Bert Stulp.

Topografie (uit het Grieks, letterlijk 'plaatsbeschrijving') is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen (toponymie) van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen. Het woord topografie komt uit het Grieks (topos, plaats, plek; grafein = schrijven, beschrijving). Nadere informatie over (de huidige onderwaardering van) topografie vind je op Wikipedia.

Topografie is ook een van de hoofdonderdelen of zo men wil 'stokpaardjes' van Plaatsengids.nl, juist omdat dit in veel andere literatuur (waaronder zelfs atlassen) en op sites die over onze plaatsen gaan, een 'ondergeschoven kindje' is. Plaatsengids.nl heeft alle 6.500 huidige plaats(nam)en in ons land tot op buurtschapniveau geïnventariseerd, en beoogt antwoord te geven op vragen als:

- Wat zijn vandaag de dag eigenlijk nog onze plaatsen (daar was voorheen nog nergens een enigszins actueel, compleet en eenduidig overzicht van)?

- Welke entiteiten zijn nog als plaats te beschouwen en welke niet (meer)?

- Welke plaatsen en plaatsnamen zijn in de loop der tijd verdwenen of van naam veranderd en waarom?

- Hoe zijn plaatsen en gemeenten aan hun naam gekomen? Hoe werden en worden ze gespeld? Hoe spreek je ze uit en waar ligt de klemtoon (uiteraard beide voor zover niet voor de hand liggend voor iemand van buiten de regio)?

- Bij welke entiteiten staat wel of geen en wat voor soort plaatsnaambord en hoe terecht is dat?

- Welke plaatsen zijn formeel wel of geen 'woonplaats' en hoe terecht is dat?