Plaatsnamenoverzichten

Plaatsen en plaatsnamen komen en gaan: soms ontstaan nieuwe plaatsen, wat vroeger natuurlijk vaker voorkwam dan tegenwoordig (bijv. bij het ontginnen van veengebieden of polders), soms verdwijnen plaatsen of plaatsnamen door stadsuitbreiding of aanleg van weg-, water- en spoorverbindingen. Uiteindelijk moet Plaatsengids.nl op termijn een overzicht gaan bieden van alle huidige (dat is tot heden de focus) en verdwenen plaatsen en plaatsnamen. Maar dat is een langetermijnproject. Ondertussen is het handig om onine te raadplegen oudere plaatsnamenoverzichten te kunnen bekijken. Hieronder hebben wij er enkele verzameld:

- Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, door A.J. van der Aa, in 14 delen, 1839-1851.

- Pott (PTT) Aardrijkskundig woordenboek van Nederland 1e editie 1898, online doorzoekbaar.