Plaatsnamen overzichten

Plaatsen en plaatsnamen komen en gaan: soms ontstaan nieuwe plaatsen, wat vroeger natuurlijk vaker voorkwam dan tegenwoordig (bijv. bij het ontginnen van veengebieden of polders), soms verdwijnen plaatsen of plaatsnamen door stadsuitbreiding of aanleg van weg-, water- en spoorverbindingen. Uiteindelijk moet Plaatsengids.nl op termijn een overzicht gaan bieden van alle huidige (dat is tot heden de focus) en verdwenen plaatsen en plaatsnamen. Maar dat is een langetermijnproject. Ondertussen is het handig om onine te raadplegen recente en oudere plaatsnamenoverzichten te kunnen bekijken. Hieronder hebben wij er enkele verzameld:

- Metatopos (van Paul Klein uit Naarden) biedt tabellen van al onze huidige plaatsen, naar allerlei gezichtspunten te selecteren en te sorteren. Tevens overzichten van gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties van heden en nabije toekomst tot enkele decennia geleden.

- Pott (PTT) Aardrijkskundig woordenboek van Nederland 1e editie 1898, online doorzoekbaar.