Plaatsnaamborden recent geplaatst

Koehool plaatsnaambord (Kopie).jpg

De Friese buurtschap Koehool heeft sinds 2012 plaatsnaamborden, zodat je nu tenminste ter plekke kunt zien wanneer je deze buurtschap binnenkomt en weer verlaat, en er geen gedetailleerde plattegrond of atlas meer voor bij de hand hoeft te hebben.

De Friese buurtschap Koehool heeft sinds 2012 plaatsnaamborden, zodat je nu tenminste ter plekke kunt zien wanneer je deze buurtschap binnenkomt en weer verlaat, en er geen gedetailleerde plattegrond of atlas meer voor bij de hand hoeft te hebben.

Als wij stellen dat het ons logisch lijkt dat een plaats plaatsnaamborden heeft, zal ieder weldenkend mens dat beamen. Daartoe zijn die dingen immers op aard, zogezegd. Het is de core business of zo men wil kerncompetentie, om het modern te zeggen, van plaatsnaamborden, dat ze bij de entrees van plaatsen worden geplaatst. Als wij vervolgens stellen dat buurtschappen - naast steden en dorpen - óók (woon)plaatsen zijn, zal eveneens ieder weldenkend mens dat beamen (en voor degenen die nog twijfelen: naast de bekendere steden en dorpen staan ook de kleinere en minder bekende buurtschappen in het Plaatsenregister van onze atlassen. Dat zijn namelijk de 3 soorten woonplaatsen die we (onder)kennen). Helaas leidt de som van deze twee stellingen niet tot de wat ons betreft 1+1=2 uitkomst dat bij alle buurtschappen plaatsnaamborden staan...

Sterker nog, maar liefst ca. 2.000 van de ca. 4.000 buurtschappen in ons land moeten om ons duistere redenen plaatsnaamborden ontberen. Waardoor niet alleen bezoekers, leveranciers, hulpdiensten en toeristen niet kunnen zien dat ze door de bewuste plaatsen komen, maar zelfs inwoners - dat geldt natuurlijk met name voor de 'import' - zich niet altijd bewust zijn van het feit dat ze in de desbestreffende plaats wonen. De plaatsnaam is ter plekke immers niet zichtbaar.

Wij vinden het uit cultuurhistorisch, maatschappelijk en toeristisch oogpunt jammer dat plaatsnamen op deze manier nodeloos uitsterven. En een wellicht en hopelijk onbewuste en onbedoelde en daarmee impliciete ontkenning van de identiteit van deze plaatsen en hun inwoners. Wij juichen het dan ook toe dat de laatste jaren een trend is ontstaan om bij steeds meer buurtschappen plaatsnaamborden te plaatsen, die dat voorheen nog niet hadden. Hetzij van gemeentewege, hetzij door particulier initiatief van personen of instanties zoals dorpsraden, heemkundekringen, individuele inwoners, of lokale politieke partijen.

Om te stimuleren dat 'goed voorbeeld goed doet volgen', publiceren wij hieronder een lijst (in opbouw, in werkelijkheid zijn het er nog veel meer, dit is slechts een 'greep uit') van plaatsen die in de afgelopen jaren plaatsnaamborden hebben gekregen, met voor zover ons bekend het jaar van plaatsing erbij:

Groningen
- De gemeente Vlagtwedde verdient een pluim omdat zij, naar aanleiding van aanvragen van enkele buurtschappen voor plaatsnaamborden, in 2009 heeft besloten om gelijk maar voor alle buurtschappen plaatsnaamborden te regelen, voor zover zij die nog niet hadden. Het betreft ca. de helft van de ca. 50 buurtschappen. De andere helft was reeds voorzien.

- Ook de gemeente Winsum heeft de bebording van haar tientallen buurtschappen de afgelopen jaren goed geregeld (voor zover dat nog niet het geval was), door daar bij de heemkundekringen in de gemeente een inventarisatie van te laten maken en die vervolgens uit te voeren.

- De heemkundekring van de gemeente Bellingwedde heeft in 2013 een project uitgevoerd om bij al haar ca. 30 buurschappen plaatsnaamborden te plaatsen.

- Op verzoek van een inwoner heeft de buurtschap Trimunt in oktober 2017 plaatsnaambordjes gekregen. Nu de plaatsnaam nog terug in de atlassen, waar hij ten onrechte uit is verdwenen.

Fryslân

- De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland is in 2014 gereed gekomen met het plaatsen van borden bij al haar 20 buurtschappen.

- Ald Beets heeft sinds het verdwijnen van haar plaatsnaamborden in de jaren tachtig, gedurende 30 jaar geijverd voor terugkeer ervan. In 2014 is het dan gelukt...

- Koehool (2012).

- Kooiplaats op Ameland (februari 2013).

- Noarderein (2011).

Drenthe
- In buurtschap De Stapel bij het dorp de Wijk hebben vanouds altijd plaatsnaamborden gestaan. In de jaren zeventig zijn ze verwijderd. Sinds 1985 heeft (inmiddels oud-)inwoonster mevr. Hogen Esch-Stapel geijverd voor terugkeer van plaatsnaamborden. Het heeft 'even' geduurd, maar op 13 augustus 2014 zijn ze er dan toch gekomen, onthuld door genoemde oud-inwoonster en burgemeester De Groot.

Overijssel
- Op verzoek van de inwoners heeft de buurtschap Lenthe in 2012 (weer) plaatsnaamborden gekregen. Overigens hebben ze die zelf betaald, omdat de gemeente er geen fondsen voor kon vrijmaken.

- Muggenbeet (2015).

- Ruitenveen (2014).

Gelderland
- De Beek (2013), weliswaar met taalfoutje: De met kleine d...

- De buurtschap Lakemond heeft sinds 2011 plaatsnaamborden, zij het alleen aan de Neder-Betuwse kant. Nu deze buurtschap ook nog opnemen in de atlassen, waar zij om voor ons duistere redenen uit verdwenen is.

Utrecht
- Darthuizen (2013).

- De Doornse buurtschap Sterkenburg is in 2017 van naam veranderd in Nieuw Sterkenburg, om de verwarring met de Driebergse buurtschap Sterkenburg op te heffen. De voorheen bordloze Driebergse buurtschap Sterkenburg heeft in genoemd jaar plaatsnaambordjes gekregen.

Noord-Holland
- De Hilversumse buurtschap Egelshoek heeft op 4 oktober 2012 een plaatsnaambord gekregen (zij het helaas alleen bij het woonwagenkamp ter plekke, geïntegreerd in een informatiepaneel, en niet bij de buurtschap in bredere zin).

Zuid-Holland
- De buurtschap Molenbrug heeft sinds 2011 plaatsnaamborden. Ook de plaatsnaam zelf is 'nieuw', in die zin dat de buurtschap formeel altijd bekend heeft gestaan als Zuidzijde, maar in de volksmond stond het al langer bekend als Molenbrug.

Zeeland
- De buurtschap Schellach heeft sinds 2011 plaatsnaamborden met informatiepanelen.

- Het dorp West-Souburg heeft in september 2012, na 3 jaar lobbyen, weer plaatsnaamborden. De borden waren in 2009 door de gemeente verwijderd, en de dorpelingen waren daar 'not amused' over. Zij hebben dan ook intensief gelobbyed, met steun van de lokale Partij Souburg-Ritthem, voor terugkeer van plaatsnaamborden. De voorheen blauwe plaatsnaamborden zijn nu witte plaatsnaamborden, want formeel binnen de bebouwde kom van Vlissingen, maar wel verrijkt met informatieve panelen over de rijke geschiedenis van het dorp.

Noord-Brabant

- De meeste buurtschappen in de gemeente Boxtel hebben in 2009 fraaie informatiepanelen gekregen met de plaatsnaam groot erboven, zodat je sindsdien sowieso weet dat je in dat plaatsje bent aanbeland (wat voorheen nergens aan te zien was, behoudens een evt. straatnaambordje wat vaak gelijk is aan de buurtschapsnaam) en tevens kunt lezen wat er nu zo bijzonder is aan de buurtschap in kwestie. Een goed voorbeeld voor andere gemeenten!

Reacties

(2)

Bij Utrecht kun je nog Sterkenburg toevoegen.

Dank voor de tip, ik heb hem erbij gezet.

Reactie toevoegen