Oudste stad van Nederland

oudste_stad_nijmegen_kopie.jpg

Nijmegen stelt de oudste stad van Nederland te zijn. Maar er zijn meer steden die stellen voor deze titel in aanmerking te komen.

Nijmegen stelt de oudste stad van Nederland te zijn. Maar er zijn meer steden die stellen voor deze titel in aanmerking te komen.

Verschillende plaatsen maken aanspraak op de titel 'oudste stad van Nederland'. Dat is niet objectief en eenduidig vast te stellen. Het gaat met name om de steden Nijmegen, Maastricht en Heerlen.

Er schijnt inmiddels wel in tamelijk brede kring overeenstemming over te zijn dat Nijmegen het predikaat 'oudste stad van Nederland' zou mogen dragen. Dat heeft die stad te danken aan zijn eerste stadsarcheoloog, Jan Thijssen (1943-2016), die zijn leven wijdde aan het bewijzen daarvan. Gedurende bijna 30 jaar heeft hij de Nijmeegse bodem onderzocht. Hiermee wilde hij een einde maken aan de pretenties van Maastricht op deze titel. Volgens het onderzoek van Thijssen woonden en werkten rond het begin van onze jaartelling al enkele duizenden mensen in Nijmegen, terwijl Maastricht toen volgens hem nog lang niet zoveel voorstelde.

In oktober 2016 is in Limburg grote opwinding ontstaan onder archeologen over de uitkomst van nieuw onderzoek naar de leeftijd van het Romeinse badhuis dat eerder is blootgelegd in Heerlen. Het complex dateert vrijwel zeker uit het begin van de eerste eeuw, is vastgesteld. Daarmee is het stukken ouder dan werd gedacht. Heerlense archeologen zeggen nu dat de stad Coriovallum / Heerlen meer dan 2.000 jaar oud is. Dit laatste heropende de discussie in Limburg over wie zich nu de oudste stad van Nederland mag noemen. Niet Nijmegen, niet Maastricht, maar Heerlen dan toch? Titus Panhuysen, voormalig Maastrichts stadsarcheoloog, spreekt van "Limburg chauvinisme". Voor hem staat vast: Nijmegen is de oudste. Het bewijs leverde hij zelf in 2002 aan na onderzoek van een 2.000 jaar oude godenpijler. Een monument ter ere van Keizer Tiberius. Noch Heerlen noch Maastricht kent zo'n monument. Ze waren nooit een zelfstandige Romeinse stad, stelt Panhuysen. (bron: de Gelderlander, 27-20-2016)

Voor nadere informatie zie ook het Wikipedia-artikel Oudste stad van Nederland.

Dan zijn er ook nog diverse steden die aanspraak maken op de titel 'oudste stad van Holland'. Dat lijkt veel op elkaar maar betekent toch net iets anders. Hoewel men het tegenwoordig - vooral in het buitenland - weleens over 'Hollanders' heeft als synoniem voor Nederlanders, dan wel - in Nederland zelf - voor Nederlanders wonend buiten een perifere provincie zoals Limburg of Fryslân, of idem streek zoals Achterhoek of Twente, wordt hier geduid op het landsdeel Holland dat sinds 1840 is verdeeld in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. In dit licht bezien, strijden de steden Dordrecht, Geertruidenberg en Voorburg om die titel, en hebben ze alle drie 'een beetje gelijk'. Want ook daar is het maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. - Nadere informatie over de 'oudste stad van Holland'.

Reactie toevoegen