Ommetje

ommetje_garnwerd_aduarderzijl.jpg

De afgelopen jaren zijn veel wandelmogelijkheden verdwenen door de aanleg van allerlei infrastructuur. Gelukkig komen er tegenwoordig ook weer veel 'ommetjes' bij, alleen in de provincie Groningen al ca. 20 in de afgelopen jaren.

De afgelopen jaren zijn veel wandelmogelijkheden verdwenen door de aanleg van allerlei infrastructuur. Gelukkig komen er tegenwoordig ook weer veel 'ommetjes' bij, alleen in de provincie Groningen al ca. 20 in de afgelopen jaren.

De term "ommetje" ("een blokje om") wordt de laatste tijd steeds vaker gehoord. Ook in beleidsstukken van ministeries, provincies en gemeenten. Het Ministerie van LNV stimuleert het aanleggen van wandelroutes om een "ommetje" te kunnen maken. Veel mensen willen immers graag regelmatig een stukje wandelen in de directe omgeving, maar komen daarbij allerlei obstakels tegen. Veel oude wandelpaden zijn immers (deels) verdwenen door bijvoorbeeld ruilverkaveling. Nadere informatie vindt u in de Handleiding Ommetjes, met tips voor instanties die in hun omgeving een ommetje willen aanleggen.

- In de provincie Groningen zijn de afgelopen jaren ca. 20 - gratis te downloaden - Ommetjes gerealiseerd.

Reactie toevoegen