Noordelijkste plaats van Nederland

noordelijkste_plaats_van_nederland_valom.jpg

Nederland heeft 2 noordelijkst gelegen buurtschappen: Valom en buur-buurtschap Heuvelderij. Vlak ten O hiervan ligt het noordelijkste dórp van Nederland: Oudeschip. Al deze plaatsen liggen in de gemeente Eemsmond.

Nederland heeft 2 noordelijkst gelegen buurtschappen: Valom en buur-buurtschap Heuvelderij. Vlak ten O hiervan ligt het noordelijkste dórp van Nederland: Oudeschip. Al deze plaatsen liggen in de gemeente Eemsmond.

Noordelijkste plaats van Nederland

- De noordelijkst gelegen plaatsen van ons land in de zin van woonplekken zijn de Waddeneilanden. Het noordelijkste bewoonde eiland is Schiermonnikoog. En dat eiland heeft maar 1 woonplaats: Schiermonnikoog. Het dorp Schiermonnikoog is daarmee dus de noordelijkste woonplaats van Nederland.

Als je alleen het vasteland bekijkt:

- NO van Uithuizermeeden en Roodeschool ligt het noordelijkste dorp van Nederland qua vasteland: Oudeschip.

- W van Oudeschip liggen op gelijke hoogte de twee noordelijkst gelegen buurtschappen van ons land qua vasteland: Valom en Heuvelderij.

Noordelijkste punt van Nederland

- Het noordelijkste punt van Nederland inclusief de eilanden, zijn de Groningse eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat, beide onbewoond.

- Het noordelijkste punt van Nederland qua vasteland ligt 5 km ten noorden van Uithuizermeeden, aan de Emmapolderdijk, die de grens vormt van het vasteland met de Waddenzee. Het punt is toepasselijk de Noordkaap gedoopt (die vanaf Uithuizermeeden is bewegwijzerd). In 2002 is ter markering van dit punt een kunstwerk geplaatst. Het stalen 2,5 meter hoge kunstwerk getiteld De Hemelpoort is gemaakt door kunstenaar René de Boer uit Usquert. Nadere informatie hierover vind je op de pagina van buurtschap Valom.

Reactie toevoegen