Nieuwe plaatsen en plaatsnamen

Gersloot-Polder 100 jaar PB (Kopie).jpg

Het dorp Gersloot-Polder heeft in 2008 het 100-jarig bestaan van hun vereniging Plaatselijk Belang gevierd. Toch hadden (zelfs) wij er tot voor kort nog nooit van gehoord...

Het dorp Gersloot-Polder heeft in 2008 het 100-jarig bestaan van hun vereniging Plaatselijk Belang gevierd. Toch hadden (zelfs) wij er tot voor kort nog nooit van gehoord...

Buurtschappen zijn de kleinste en daarmee meest bedreigde woonplaatsen in ons land. Vaak niet meer dan een straat met een handvol tot enkele handenvol huizen omvattend, worden zij nogal eens afgebroken of ingekapseld door uitbreidingen aan onze infrastructuur, bijvoorbeeld door aanleg of uitbreiding van woonwijken, bedrijventerreinen, waterlopen, snelwegen of spoorlijnen. Zo zijn de afgelopen eeuw alleen al honderden buurtschappen middels bulldozers met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor asfalt, water et cetera. Deze tendens is nog altijd gaande.

Des te verheugender vinden wij het dat er ook geregeld nieuwe buurtschappen ontstaan, dan wel 'nieuwe' plaatsnamen, die althans tot voor kort niet in brede kring als zodanig bekend waren, door inwoners van huizengroepjes in een buitengebied die besluiten vanaf enig moment als buurtschap of plaatsnaam X door het leven te gaan. Vaak krijgt zo'n buurtschap na enkele jaren een, zou je kunnen zeggen, 'de facto formele status' (echt 'formele woonplaatsen' zijn het immers niet), door bijv. de plaatsing van - al dan niet officiële - plaatsnaamborden, en/of opname in atlassen of op bushaltebordjes. Overigens betreft het vaak wel historisch ter plekke al bekende namen, bijv. boerderij-, streek- of veldnamen.

Aangezien dat toch een kleine minderheid is; en een bepaald niet alledaags verschijnsel; en ze vanwege hun recente ontstaan nog niet altijd in atlassen en op plattegronden staan; en ze vaak een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben, zetten wij ze hieronder op een rijtje (dit is nog maar een beginnetje, het zal geleidelijk uitbreiden, voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen). Nadere informatie over de buurtschappen vind je onder de desbetreffende links.

- Achthuizen bij Nieuw-Lekkerland is een door particulier initiatief van een inwoner ontstane buurtschap en heeft sinds enkele jaren officiële plaatsnaamborden.

- Blauwestad is een in ontwikkeling zijnd dorp (en formele woonplaats) nabij Winschoten.

- De boerderijen rond de Ensebroekerweg O van het dorp Kelpen-Oler worden in het Dorpsplan van dat dorp als buurtschap Ensebroek vermeld. Voorheen hebben wij deze plaatsnaam nog nergens anders gezien.

- Gerritsfles op de Veluwe bij Radio Kootwijk was aanvankelijk vooral de camping bij het gelijknamige ven, maar is tegenwoordig een buurtschap.

- De buurtschap Gersloot-Polder bestaat weliswaar al 100 jaar maar heeft pas sinds 2013 plaatsnaamborden en komt nergens voor in atlassen of plaatsnaamlijsten, dus deze buurtschap heeft zich tot voor kort goed verborgen weten te houden (voor mensen van buiten de regio althans).

- Karsbadde bij Muntendam is al een oud gebiedje maar heeft recent plaatsnaambordjes gekregen en is daarmee een buurtschap geworden.

- Meerstad is een nieuw stadsdeel in ontwikkeling O van de stad Groningen, en is een formele woonplaats geworden, met eigen postcode en postadres-plaatsnaam.

- Molenakkers is recent als buurtschapsnaam uitgeroepen voor een buitengebied bij Moergestel, dat voorheen onder 4 andere namen in de atlassen stond.

- Molenbrug bij Bodegraven heeft sinds enkele jaren plaatsnaamborden, maar komt verder nergens in atlassen voor. Het is onderdeel van (of opvolger van?) de oude buurtschap Zuidzijde.

- Nieuw-Buinerveen is de volksmond-naam van het dorp Buinerveen plus het daaraan grenzende W deel van Nieuw-Buinen, dat in de praktijk door de inwoners en door de gemeente als één (dorps)gemeenschap wordt beschouwd.

- Het Noorden bij Oosterend op Texel heeft plaatsnaambordjes en is dus kennelijk een buurtschap, maar komt nergens als zodanig voor in atlassen of plaatsnamenlijsten. Dus als iemand hier meer van weet, houden wij ons aanbevolen.

- Ommerkanaal bij Ommen is recentelijk als plaatsnaam ontstaan voor wat vroeger ongeveer de buurtschap Arriërveld omvatte.

- Oud Veele bij Veele komt in geen enkele ons bekende bron voor als plaatsnaam, maar heeft recentelijk toch officiële plaatsnaamborden gekregen als erkenning van het feit dat dit buurtje kennelijk de voorganger is van het huidige Veele.

- De Pielis bij Bergeijk komt in de diverse bronnen alleen voor als landbouwgebied, natuurgebied en waterbergingsgebied. Maar het is ook nog 'gewoon' een buurtschap. Vermoedelijk is deze omissie ontstaan omdat het gebied pas sins ca. 1960 meer dan marginale bebouwing heeft gekregen, en niemand er ooit aan heeft gedacht om het als buurtschap dus plaatsnaam te benoemen. Maar het is er toch echt een...

- Rijkevoort De Walsert is als formele plaatsnaam (d.w.z. met eigen postcode en postale plaatsnaam) in 1999 ingesteld, voor het ZW buitengebied van Rijkevoort, dat niet met Rijkevoort is meegegaan naar de gemeente Boxmeer maar naar de gemeente Sint Anthonis is gegaan.

- De buurtschap Vierhuizen onder Grijpskerk is een recent initiatief van de bewoners van de 4 huizen ter plekke.

- Vlietberg N van Nijmegen staat nog altijd niet in atlassen als buurtschap vermeld. Ook niet in de nieuwste editie (2013), hoewel de huizen er toch al enkele decennia staan. Op Google Maps staat de buurtschap wél vermeld.

Reactie toevoegen