Nationale Parken

Holland National Parks

Holland National Parks vertelt het bijzondere verhaal van de Nederlandse natuur. Er zijn maar weinig plekken in de wereld waar de natuur op korte afstand zo divers is. Nergens is de interactie tussen water en land en tussen natuur en mens, zo duidelijk aanwezig en inventief aangepakt als hier. Duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen volgen elkaar op in het Nederlandse landschap. Elk gebied kent een uniek karakter, met zijn eigen planten, dieren en landschappen. In de meeste gevallen met een rijke historie vooraf. Rust en dynamiek gaan hand in hand en versterken elkaar. Vanaf 2019 hebben de eerste drie Nationale Parken hun krachten gebundeld en brengen ze samen de Nederlandse natuur onder de aandacht, in binnen- en buitenland. Het zijn de pareltjes van NL Delta, Hollandse Duinen en Waddenzee Werelderfgoed die als eerste kleur geven aan het platform Holland National Parks. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere parken gaan deelnemen aan deze internationale campagne onder coördinatie van het Nationale Parken Bureau.

Nationale Parken Bureau

Nationale parken met (inter)nationale aantrekkingskracht, voor deze en toekomstige generaties. Dat is wat het Nationale Parken Bureau (NPB) voor ogen staat. Op maar weinig plekken ter wereld vind je zoveel diversiteit aan natuur op z’n korte afstand als in Nederland. Nergens is de interactie tussen mens en natuur, en tussen water en land, zo zichtbaar in het landschap. Ons land heeft kortom veel te bieden. Het is de opdracht van het Bureau om partijen te inspireren, verbinden en begeleiden bij het verwezenlijken van nationale parken van (inter)nationale allure. De ambitie is dat Nederland verspreid over het land een aantal van dergelijke tot de verbeelding sprekende parken heeft. Dit zijn gebieden van internationaal belang, de Rembrandts van de Nederlandse natuur. Gebieden waarmee bewoners en regionale ondernemers zich verbonden voelen en waar veel te beleven is voor de bezoeker. De parken hebben een eigen identiteit, ze vertellen een verhaal. Ze maken Nederland aantrekkelijk om in te leven en te werken en dragen bij aan de economische vitaliteit van het land.

Reactie toevoegen