Monumentenwacht

monumentenwacht_fryslan.png

Monumentenwachten zijn onafhankelijke organisaties die op een praktische manier bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorische waardevolle objecten. In iedere provincie is een provinciale monumentenwacht.

Monumentenwachten zijn onafhankelijke organisaties die op een praktische manier bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorische waardevolle objecten. In iedere provincie is een provinciale monumentenwacht.

Monumentenwachten zijn onafhankelijke organisaties die op een praktische manier bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorische waardevolle objecten. Zij doen dit door de objecten regelmatig te inspecteren op gebreken. Daarnaast adviseren zij de eigenaren over onderhoudsmaatregelen. Zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten komen in aanmerking voor een abonnement. De Monumentenwachten zijn opgericht vanaf 1973. Sindsdien zijn ze snel gegroeid. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat door regelmatige inspectie en tijdig onderhoud de kosten van instandhouding zo laag mogelijk blijven. Daarnaast staan de monumenten er permanent beter bij.

De monumentenwachten zijn begonnen met de gebouwde objecten. Later kwam de Archeologische Monumentenwacht erbij. Rond 2006 is de Interieurwacht van start gegaan. En sinds 2010 is er ook een Groene Monumentenwacht. Groene monumenten zijn bijvoorbeeld tuinen en parken van historische buitenplaatsen. Sinds 2010 worden dus alle soorten (aspecten van) monumenten 'gedekt': de buitenkant, de binnenkant, onder de grond en nu ook de omgeving.

Voor nadere informatie zie de sites van de diverse provinciale Monumentenwachten:

- Monumentenwacht Groningen.

- Monumentenwacht Fryslân.

- Monumentenwacht Drenthe.

- Monumentenwacht Overijssel en Flevoland.

- Monumentenwacht Gelderland.

- Monumentenwacht Utrecht.

- Monumentenwacht Noord-Holland.

- Monumentenwacht Zuid-Holland.

- Monumentenwacht Zeeland.

- Monumentenwacht Noord-Brabant.

- Monumentenwacht Limburg.

Reactie toevoegen