Leefbaarheid buitengebied

leefbaarheid_buitengebied_overbelast_ledeacker_kopie.jpg

Bewoners- en milieugroepen in de Peel, Kempen, Baronie en andere delen van Brabant en Noord-Limburg hebben op 11 januari 2014 hun gebieden tot ‘overbelast gebied’ verklaard, als protest tegen evt. ‘nieuwe ontwikkelruimte’ voor de (intensieve) veehouderij.

Bewoners- en milieugroepen in de Peel, Kempen, Baronie en andere delen van Brabant en Noord-Limburg hebben op 11 januari 2014 hun gebieden tot ‘overbelast gebied’ verklaard, als protest tegen evt. ‘nieuwe ontwikkelruimte’ voor de (intensieve) veehouderij.

- Stichting Leefbaar Buitengebied is in 2009 opgericht door burgers die ernstig bezorgd zijn over de dreigende afbrokkeling van de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in het buitengebied. Diverse burgerinitiatieven, met name in Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland zijn de afgelopen jaren ontstaan als reactie op de Reconstructiewet en de daaruit voortgekomen reconstructieplannen. Met deze wet en de daaruit voortvloeiende maatregelen dreigt het buitengebied ingrijpend te worden gewijzigd, hoofdzakelijk ter facilitering van megaveehouderij in zogeheten ‘Landbouwontwikkelingsgebieden’ (LOG). De (leefbaarheids)belangen van de bewoners en gebruikers in het buitengebied dreigen hierbij nogal eens onder te sneeuwen, zowel op rijksniveau (Reconstructiewet), provinciaal niveau (reconstructieplannen) als lokaal niveau (bestemmingsplannen). Stichting Leefbaar Buitengebied wil de leefbaarheid van het Nederlandse buitengebied beschermen en bevorderen. De focus ligt daarbij op de gezondheid en veiligheid van mens en dier en een goede kwaliteit van landschap, natuur en milieu. Economische ontwikkelingen moeten de aanwezige landschaps- en milieuwaarden respecteren en sociale interactie bevorderen. De stichting is daarbij een overkoepelend orgaan voor lokale burgerinitiatieven, om samenwerking en kennisdeling te bevorderen.

Reactie toevoegen