Landbouw / tuinbouw / veeteelt

- Het Landbouw-Economisch Bericht van instituut LEI (Wageningen UR) biedt het verhaal achter de vele cijfers die jaarlijks worden verzameld over de land- en tuinbouw. Tegen de achtergrond van het internationale en nationale beleid voor de agrosector, wordt ingegaan op onderwerpen als de ontwikkelingen in de verschillende ketens in de agrosector, de milieubelasting van de land- en tuinbouw, de veranderingen in de landbouwstructuur en de inkomensresultaten. Op basis van monitoring van de ontwikkelingen en met behulp van diepgaander analyses wil het LEB de veranderingen in de Nederlandse agrosector niet alleen beschrijven, maar ook zoveel mogelijk verklaren.

- Rapport over het Nederlandse 'agrocomplex' anno 2012 van instituut LEI.

- CBS-rapporten over de landbouw.

- Landbouw Startkabel: vele honderden links naar instanties op het gebied van landbouw, tuinbouw en veeteelt, overzichtelijk thematisch ingedeeld.

Reactie toevoegen