Klimaatverandering

klimaatverandering_sterrenwacht_mercurius_broeikaseffect_kopie.jpg

De klimaatveranderingen van de afgelopen en komende jaren hebben gevolgen op vele gebieden. In recente onderzoeken van PBL, KNMI en Kennis voor Klimaat is gepubliceerd hoe instanties hier tijdig op kunnen inspelen.

De klimaatveranderingen van de afgelopen en komende jaren hebben gevolgen op vele gebieden. In recente onderzoeken van PBL, KNMI en Kennis voor Klimaat is gepubliceerd hoe instanties hier tijdig op kunnen inspelen.

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. De daartoe te ontwikkelen Nationale Adaptatiestrategie (NAS) kan zich het beste vooral concentreren op de vitale infrastructuur (zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken) en de ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied. Zowel bij de infrastructuren als bij de inrichting van het stedelijk gebied is er namelijk sprake van groot maatschappelijk belang gecombineerd met een lange ontwikkeltijd. Deze conclusie komt naar voren uit een in maart 2015 gepubliceerd onderzoek dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) samen met Kennis voor Klimaat en het KNMI heeft uitgevoerd.

De aandacht in deze studies gaat uit naar de gevolgen van het brede spectrum aan klimaateffecten voor Nederland. Hierbij gaat het zowel om gevolgen van klimaatverandering bij weersextremen, bijvoorbeeld voor de robuustheid van de elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken, als om de effecten van geleidelijke klimaatverandering op bijvoorbeeld de volksgezondheid en de groeiseizoenen van de gewassen.

- De lijvige IPCC-rapporten samengevat in een Nederlandstalige, handzame en overzichtelijke publicatie waarbij tevens de gevolgen voor Nederland aan bod komen. Dat biedt het rapport ‘Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland’ dat het PBL en KNMI in maart 2015 hebben uitgebracht. Bijna 5.000 pagina’s tellen de rapporten die de 4 werkgroepen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2013 en 2014 over klimaatverandering hebben gepubliceerd. De omvangrijke rapporten - opgesteld door 235 wetenschappers - geven gedetailleerd uitleg over onder meer het klimaatsysteem, de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de risico’s en effecten ervan, de mogelijkheden voor aanpassingen maar ook over maatregelen om klimaatverandering te beperken.

- Het klimaat verandert, ook in Nederland. De zeespiegel stijgt, de temperatuur gaat omhoog, het wordt droger en tegelijkertijd wordt de neerslag intenser en extremer, hittegolven gaan vaker voorkomen. Met het Deltaprogramma is een belangrijke stap gezet om Nederland klimaatbestendiger te maken, maar hiermee zijn niet alle bedreigingen van klimaatverandering gedekt. De effecten van klimaatverandering zijn heel divers en brengen bovendien kansen met zich mee. Het kabinet brengt in 2016 een Nationale Adaptatie Strategie (NAS) uit over het omgaan met klimaatrisico’s en het benutten van kansen in alle sectoren die met klimaatverandering te maken kunnen krijgen.

- Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land moeten we onze steden en dorpen inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken kunnen we kansen benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt en het bebouwd gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Door nú maatregelen te nemen, maken we onze steden en dorpen mooier en voorkomen we in de toekomst grote schade. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. Alle betrokken overheden en marktpartijen zijn hier samen verantwoordelijk voor en spelen daarbij dus een belangrijke rol. Met de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie werken we toe naar een samenhangende aanpak. Alle partijen - op lokaal en regionaal niveau – spelen daarin een rol en worden opgeroepen om vanaf nú met deze aanpak aan de slag te gaan.

(bron afbeelding: Sterrenwacht Mercurius, Dordrecht. Expositie- en Informatiecentrum voor Ruimtevaart, Weer- en Sterrenkunde. Op hun site vindt u o.a. een online encyclopedie met honderden onderwerpen op deze gebieden, waarin o.a. ook het Broeikaseffect wordt uitgelegd.)