Kleinste stad van Nederland

kleinste_stad_van_nederland_staverden_kopie.jpg

Staverden is een van de plaatsen die zich profileert als 'Kleinste stad van Nederland'. Het staat zelfs op de plaatsnaamborden vermeld. Het is geografisch gezien echter slechts een buurtschapje. Het gaat hier dan ook om de in 1298 verleende 'stadsrechten'

Staverden is een van de plaatsen die zich profileert als 'Kleinste stad van Nederland'. Het staat zelfs op de plaatsnaamborden vermeld. Het is geografisch gezien echter slechts een buurtschapje. Het gaat hier dan ook om de in 1298 verleende 'stadsrechten'

Er zijn verschillende plaatsen in ons land die hier en daar genoemd worden (dan wel zichzelf op de kaart zetten) als 'Kleinste stad van Nederland', en waar voor alle iets te zeggen valt, afhankelijk van met welke bril je ernaar kijkt. Gaat het bijvoorbeeld om kleinte qua aantal huizen, qua aantal inwoners of qua oppervlakte? Heb je het over een klein plaatsje dat ooit stadsrechten heeft gekregen of over een plaats die ook nu een zeker stedelijk voorkomen heeft? Wettelijk heeft het begrip 'stad' overigens al sinds 1851 geen betekenis meer. Vandaag de dag is een stad een plaats met een zekere grootte, industrie en een regionale verzorgingsfunctie. Maar er zijn ook plaatsjes die nooit werkelijk tot stad zijn uitgegroeid, maar wel ooit stadsrechten hebben verkregen, en zich daarom, vooral uit toeristisch oogpunt, nog als stad profileren. De onderstaande plaatsen profileren zich of profileerden zich in het verleden als kleinste stad van Nederland:

- Bronkhorst is geografisch en maatschappelijk gezien een klein dorp, maar profileert zich om toeristische redenen als 'kleinste stad van Nederland', omdat het ooit stadsrechten heeft verkregen.

- Sint Anna ter Muiden concurreert in de categorie 'kleine plaats die ooit stadsrechten heeft verkregen' o.a. met de iets kleinere buurtschap Staverden en het iets grotere dorp Bronkhorst en de buurtschap Eembrugge* om de titel 'kleinste stad van Nederland'. Van deze plaatsen kan alleen Sint Anna ter Muiden aanspraak maken op een naar middeleeuwse maatstaven stedelijk verleden.
* Eembrugge wordt tegenwoordig niet meer als stad geprofileerd.

- Sloten (FR), met als argument dat het vestingwerken en daarmee de uiterlijke kenmerken van een echte stad heeft.

- Staverden is geografisch en maatschappelijk gezien een kleine buurtschap, je zou het ook nog als een dorpje kunnen zien omdat het een kerkje heeft (maar is nooit tot kern van meer dan marginale omvang uitgegroeid), maar profileert zich om toeristische redenen als 'kleinste stad van Nederland', omdat het ooit stadsrechten heeft verkregen.

- Valkenburg (LB). Voor de eerste gemeentelijke herindelingen alhier in 1940 had Valkenburg slechts een oppervlakte van 46 hectare en was daarmee de kleinste stad van Nederland qua oppervlakte. Na 1940 heeft wellicht Nieuwpoort deze titel overgenomen, dat slechts 59 hectare omvatte = het stadje zelf plus een langgerekte smalle 'slurf' naar het Z.