Kleinste plaats van Nederland

Abeltjeshuis plaatsnaambord.jpg

Abeltjeshuis is, met slechts 1 huis en 2 inwoners, één van de plaatsen in de categorie 'Kleinste plaats van Nederland'. Bovendien is het ook qua oppervlakte de kleinste plaats, want volgens de bebording kom je er daar in en ga je er gelijk weer uit

Abeltjeshuis is, met slechts 1 huis en 2 inwoners, één van de plaatsen in de categorie 'Kleinste plaats van Nederland'. Bovendien is het ook qua oppervlakte de kleinste plaats, want volgens de bebording kom je er daar in en ga je er gelijk weer uit

Eén van de vragen die men ons weleens stelt over topografische aangelegenheden is wat de kleinste plaats van ons land is. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Het hangt er namelijk maar net vanaf hoe je het begrip 'plaats' definieert. Daar is geen korte eenduidige definitie voor mogelijk. Is een plaats in ieder geval een plaats als er een plaatsnaambord staat? Dat klinkt aannemelijk. Er zijn echter legio plaatsen zonder plaatsnaambord (zijnde ca. de helft van de 4.000 buurtschappen in ons land). Daarentegen zijn er ook 2 'plekken' met een plaatsnaambord waar geen huizen staan, nl. Koudekerke Schouwen-Duiveland en - sinds 2013 - Poppekerke, en kun je dat dan nog een plaats vinden?, want met 'plaats' bedoelen we feitelijk 'woonplaats' en dat impliceert dat er toch minstens 'iemand' moet wonen.

Verder lijkt het plausibel om te stellen dat een plaats in principe minimaal 3 huizen zou moeten hebben. Want er zijn nogal wat setjes van 2 boerderijen, die bijv. Klein- en Groot-huppeldepup heten, en om dat nu gelijk een buurtschap en dus plaats te noemen gaat wellicht wat ver. Anderzijds is er een aantal 'plekken' met maar 1 of 2 boerderijen, waar een plaatsnaambord bij staat en wat men ter plekke dus kennelijk - het restant van - een buurtschap vindt, gezien de cultuurhistorische aspecten van de desbetreffende plek. Met name in de gemeente Winsum doet dit zich voor. En als men dat ter plekke vindt,conformeren wij ons daar aan. Kortom dilemma's genoeg in dezen.

Hieronder vermelden wij een aantal bijzondere 'plaatsen' in de categorie 'kleinste plaats(en) van Nederland'. Bij al deze 'plekken' hoort een bijzonder verhaal, wat u op de pagina in kwestie kunt lezen:

- Abeltjeshuis (1 huis met 2 inwoners en met sinds kort officiële plaatsnaamborden);

- Breezanddijk (clustertje met enkele bijzondere objecten midden op de Afsluitdijk. Formele woonplaats met eigen postcode en postale plaatsnaam en slechts 1 woonobject - woonboot - met 4 inwoners);

- Heurne (inderdaad, Heurne en niet De Heurne wat er vlak naast ligt) gem. Aalten heeft gedurende enige tijd met eigen postcode en plaatsnaam, waaronder op enig moment slechts 1 huisnr. vermeld stond, in het postcodeboek gestaan. De buurtschap zelf is weliswaar beduidend groter.

- Koudekerke (Schouwen-Duiveland) (officiële plaatsnaamborden, maar geen inwoners...);

- Poppekerke (voormalig dorp, sinds 2013 voorzien van plaatsnaamborden, maar binnen het beborde gebied staan geen huizen (meer));

- Westerdiepsterdallen (2 huizen - voorzien van zelfvervaardigde plaatsnaamborden - waarvan op enig moment slechts 1 huis bewoond is geweest en ook nog door slechts 1 persoon, daarom in Guinness Book of Records gestaan als kleinste plaats van Nederland).

Voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen.