Kleinste formele woonplaatsen

kleinste_formele_woonplaats_ossenwaard.jpg

Ossenwaard is één van de kleinste formele woonplaatsen van ons land met slechts 7 huizen (voormalige sluiswachterswoningen op een eilandje in de Lek). De 10 woonschepen ter plekke horen er geografisch ook bij maar liggen voor de post 'in' Tull en 't Waal

Ossenwaard is één van de kleinste formele woonplaatsen van ons land met slechts 7 huizen (voormalige sluiswachterswoningen op een eilandje in de Lek). De 10 woonschepen ter plekke horen er geografisch ook bij maar liggen voor de post 'in' Tull en 't Waal

Formele woonplaatsen zijn woonplaatsen die als zodanig voorkomen in het postcodeboek en/of in de gemeentelijke basisregistratie BAG. Deze zijn vrijwel 1 op 1 en op hoofdlijnen betreft dit de meeste (ca. 2.000) steden en dorpen. Verder is nog een zeer klein deel van de ca. 4.000 buurtschappen als formele woonplaats benoemd (dat zijn er hooguit 'een paar honderd'). De overige buurtschappen zijn wat ons betreft net zo goed woonplaatsen, alleen hebben die in 1978 om pragmatische redenen geen eigen postale plaatsnaam met eigen postcode gekregen (bijv. te veel gedoe om ze adresmatig allemaal af te bakenen, te weinig postcodes, of gewoon laksheid).

Er is een klein aantal formele woonplaatsen met slechts een handvol tot hooguit enkele handenvol huizen. Aan enkele daarvan zit een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld in verband met de geografische situatie. Ook hier valt weer een lijstje van te maken, waarvan onderstaande tabel een beginnetje is. De bijzonderheden worden ter plekke beschreven:

- Breezanddijk (ligt midden op de Afsluitdijk. Formeel 7 panden, maar niet 1 daarvan is een woonhuis, wel een woonschip/ark waarin slechts enkele mensen wonen).

- Geelbroek (gemeente Aa en Hunze, Drenthe). Omvat 5 huizen aan de gelijknamige weg.

- Ossenwaard (7 huizen op een enclave-achtig eiland in de Lek, vallen onder de gemeente Vianen. Het 10-tal woonschepen in Ossenwaard ligt formeel 'in' het dorp Tull en 't Waal, gemeente Houten. De grens tussen deze gemeenten loopt ter plekke dus tussen de huizen en de woonschepen).

Reactie toevoegen