Kanalen

Rijkswaterstaat beheert een groot aantal kanalen in Nederland. De (voormalige en huidige) rijkskanalen hebben over het algemeen een lange historie en zijn belangrijke structurerende lijnen in het landschap. De leeftijd van deze kanalen varieert van enkele honderden tot tientallen jaren oud. De kanalen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van Nederland. De ruimtelijke kwaliteit van het overgrote deel van de kanalen is groot te noemen. Hoewel bij de planvoorbereiding en aanleg van de kanalen functionele eisen voorop stonden en staan, werd en wordt er in veel gevallen nagedacht over de landschappelijke inpassing ervan. Soms op voor die tijd vooruitstrevende wijze.

Door de gestage ontwikkelingen in de scheepvaart worden schepen steeds langer, hoger en breder. De kanalen worden daarom met enige regelmaat aangepast aan de nieuwe eisen. Veel voorkomende aanpassingen zijn verbreding en verdieping van het kanaal, vergroting van de schutcapaciteit van sluizen en aanpassingen aan bruggen ten behoeve van een grotere doorvaarthoogte en meer en zwaarder verkeer.

De ruimtelijke kwaliteit van de kanalen blijft vaak onderbelicht en in veel gevallen ontbreekt het ruimtelijk verhaal van het kanaal. De in ontwikkeling zijnde handreiking “Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen” verwoordt en verbeeldt de visie van Rijkswaterstaat op de ruimtelijke kwaliteit van de rijkskanalen. De handreiking bestaat uit meerdere delen. Het overkoepelende deel beschrijft de methodologie en typologie. Ook is in dit deel een overzicht van de ruimtelijke kernkwaliteiten per kanaal opgenomen. Elk kanaal of groep van kanalen komt specifiek aan de orde in een separaat deel. Hierin zijn de ruimtelijke kernkwaliteiten en de ruimtelijke opgaven benoemd. Deze zijn gebaseerd op historisch onderzoek en de inventarisatie van de huidige situatie. Bron en zie verder: de site van HofstraHeersche Landschapsarchitecten, die een deel van dit project onder hun hoede hebben. Ook Bureau Verbeek gaat in dit kader een aantal kanalen 'onder handen nemen'.

De volgende kanalen zijn al uitgewerkt:
- Julianakanaal.

- Twentekanaal.

Reactie toevoegen