Kaarten en atlassen online te bekijken

- OpenTopo.nl biedt actuele kaarten van Nederland in kaartbladen, met het beste uit open geodata bronnen. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken onder de CC BY licentie.

- Op Spotzi kun je online de postcodegebieden van Nederland bekijken, inzoombaar van 2 t/m alle 6 posities.

- De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in november 2016 de digitale Verstedelijkingskaart gelanceerd, die een gedetailleerd beeld laat zien van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw. Je kunt nu virtueel door laatmiddeleeuwse straten navigeren. Cartograaf Jacob van Deventer werkte tot zijn dood in 1575 aan kaarten van 16e-eeuws Nederland. Hij maakte overzichtskaarten met de belangrijkste plaatsen en het omliggende landschap, maar ook honderden plattegronden van steden. De Van Deventer-reeks is uniek in de wereld; er is geen ander land dat in deze periode zo nauwkeurig in kaart is gebracht. (bron en nadere informatie)

- Korte beschrijving van de verschillende staatkundige situaties van Nederland / De Nederlanden door de eeuwen heen, gevisualieerd met een kaart per periode. Handig om snel te kunnen zien hoe ons land er op enig moment staatkundig uitzag en in welke regio's was verdeeld.

- Op Topotijdreis kun je 200 jaar kaarten van Nederland online en interactief bekijken. Dankzij een geavanceerd systeem kun je op de kaart van Nederland inzoomen en een bepaald gebied middels een schuifje bekijken hoe het eruit zag in de jaren tussen 1815 en 2015. Zo kun je geleidelijk het landschap ter plekke zien veranderen en bijv. bekijken wanneer plaatsen zijn ontstaan en uitgebreid.

- De kaarten van Toonneel der Steden - Blaeu / Janssonius 1658 / De Vyerighe Colom - Jacob Aertsz. Colom / Civitates orbis terrarum - Braun and Hogenberg zijn op de site van de RUG online te raadplegen.

- Bijdragen tot de historische topografie van Nederland, sinds 2004 opgezet door Bert Kolkman uit Nijmegen, omvat in tekst en beeld uitvoerige beschrijvingen van de werken van de cartografen Brouërius van Nidek, De Haen, Craandijk, Schoemaker en Scheffer.

- Reise en Zakatlas anno 1773 van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provinciën, door Jan Christiaan Sepp.

- De collectie Atlas Schoemaker toont ruim 2600 topografische tekeningen, beschrijvingen en prenten van Nederlandse steden, dorpen en buurtschappen in de vroege 18e eeuw. Andries Schoemaker (1660-1735) is een textielkoopman uit Amsterdam. Zijn grote passie is het verzamelen van historische en topografische informatie over steden en dorpen, kerken en kastelen in Nederland. In de jaren twintig van de 18e eeuw bezoekt hij bijna alle steden, dorpen en buurtschappen in Nederland, vaak samen met zijn zoon Gerrit (1692-1736). Tijdens deze reizen maakt hij beschrijvingen van de plaatsen die hij aandoet en geeft daarvan historische en culturele bijzonderheden.

- De Stedenatlas van Frederick de Wit is de 'Google Earth van de 17e eeuw'. Bijna ieder huis, iedere boom en iedere achtertuin van de steden uit de Lage Landen is afgebeeld. Zoek bijv. je geboortehuis op in het oude centrum van Leiden, of kijk hoe de was ligt te bleken buiten de bebouwing van Den Haag.

- Old Maps Online maakt dankzij de samenwerking met vele archieven meer dan 400.000 oude kaarten uit de hele wereld online raadpleegbaar, waaronder ook vele m.b.t. (plaatsen en streken in) Nederland.

- Webwinkel in oude kaarten.