Heemkunde

heemkunde_heemhoes_denekamp.jpg

Ons land telt ca. 1.000 heemkundige verenigingen en stichtingen. Vaak hebben zij ook een oudheidkamer of verenigingsgebouw dat te bezoeken is. Op de foto 't Heemhoes van Stichting Heemkunde Denekamp.

Ons land telt ca. 1.000 heemkundige verenigingen en stichtingen. Vaak hebben zij ook een oudheidkamer of verenigingsgebouw dat te bezoeken is. Op de foto 't Heemhoes van Stichting Heemkunde Denekamp.

Heemkunde is het bestuderen van en publiceren over de cultuurhistorie van het 'heem' = de eigen leefomgeving (lokaal of regionaal) en haar bewoners. Het onderzoeksterrein is breed. De onderwerpen beslaan o.a. geschiedenis, naamkunde, dialect, gebruiken, cultuur, natuur, landschap, bodem, beroepen, genealogie, ruimtelijke ordening, bebouwing, monumenten. Oftewel alle sporen uit het verleden die mensen waardevol vinden om te onderzoeken.

Er zijn ca. 1.000 heemkundeverenigingen in Nederland. Bijna iedere kern van enige omvang heeft er wel een. De meeste verenigingen zijn lokaal (alleen betrekking hebbend op de eigen woonplaats of gemeente), een beperkt aantal heeft een regionaal of provinciaal werkterrein.

Omdat wij de lokale en regionale heemkunde graag promoten, hebben wij inmiddels vermoedelijk alle sites van heemkundekringen al bij de desbetreffende plaats of streek vermeld. Ontbreekt bij een bepaalde plaats nog de site van de heemkundevereniging, dan vernemen wij dat graag, opdat wij die alsnog kunnen toevoegen. Dat geldt overigens ook voor informatieve sites over een plaats in bredere zin, bijv. van een Dorpsraad (waar wij inmiddels ook de meeste wel van hebben).

Reactie toevoegen