Getallen in plaatsnamen e.a. topografische namen

acht_plaatsnaambord_8km_640.jpg

Plaatsen die een getal in de naam - lijken te - hebben, hebben niet altijd werkelijk met een getal te maken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het dorp Acht. Grappig toeval overigens dat het hier nog 8 km naar Acht is...

Plaatsen die een getal in de naam - lijken te - hebben, hebben niet altijd werkelijk met een getal te maken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het dorp Acht. Grappig toeval overigens dat het hier nog 8 km naar Acht is...

Gewoon een aardigheidje, zonder dat het nu direct enig belang dient of heeft, is om eens te kijken welke verschillende getallen er in topografische namen voorkomen (en of het ook werkelijk met een getal te maken heeft). Als je alleen plaatsnamen zou nemen, zijn het er wel erg weinig, dus we breiden het uit tot topografische namen in bredere zin. Dan komen bijv. ook polders in aanmerking en vliegveld Zestienhoven. Wij komen tot het volgende rijtje (voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen):

- Nummer Eén (buurtschap).

- Tweehuis en Tweehuizen (buurtschappen).

- Drie Hoefijzers (buurtschappen).

- Vierpolders (dorp), Vierhuizen.

- Vijfhuizen (dorp).

- Zevenmorgen (buurtschap), Zevenhuizen.

- Acht (dorp), Achthoven, Achthuizen.

- Negenhuizen (buurtschap).

- Tiengeboden (buurtschap), Tienhoven.

- Numero Dertien (buurtschap).

- Zestienhoven (vliegveld).

- Achttienhoven (buurtschappen).

- Honderd (buurtschap).

Het Reformatorisch Dagblad heeft in 2009 een 12-tal reportages gemaakt over plaatsen met een getal in de naam. Opvallend is dat sommige geinterviewden zich er niet van bewust zijn dat ze in een kennelijke buurtschap wonen, zoals in Drie Hoefijzers en in Achttienhoven ZH. Dat is ook wel begrijpelijk als gemeenten geen plaatsnaambordjes bij (een deel van) hun buurtschappen plaatsen... (gemeenten zijn daar autonoom in, en sommige gemeenten plaatsen wel plaatsnaamborden bij hun buurtschappen, andere doen dat niet, en vele doen dat 'half' en, zo lijkt het soms, tamelijk willekeurig en in ieder geval niet eenduidig).

Aardig is ook om uit te zoeken waar - het getal in - de naam betrekking op heeft (want bijv. de plaatsnaam Acht heeft niets met het getal 8 te maken), en of het nog steeds klopt (bijv. staan er nog altijd 7 huizen in de plaatsen die Zevenhuizen heten?).

Reactie toevoegen