Ganzenoverlast

ganzenoverlast_kopie.jpg

Als men in alle provincies de aanbevelingen van de Dierenbescherming voor diervriendelijke ganzenoverlastbestrijding opvolgt, gaat dit soort taferelen hopelijk tot het verleden behoren.

Als men in alle provincies de aanbevelingen van de Dierenbescherming voor diervriendelijke ganzenoverlastbestrijding opvolgt, gaat dit soort taferelen hopelijk tot het verleden behoren.

De Dierenbescherming betreurt het dat steeds weer gekozen wordt voor het doden van ganzen op plekken waar zij overlast geven, en dat veel te weinig naar alternatieven gekeken wordt. De organisatie heeft uit de vele mogelijkheden een top 5 samengesteld van - helaas zowel bij burgers als bij lokale en regionale overheden nog veel te weinig bekende of in ieder geval veel te weinig gebruikte - alternatieven die kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat ganzen zich niet ophouden op plekken waar ze in verband met veiligheid, schade of overlast niet welkom zijn.

1. Vogelafweerpistool en laser
Met behulp van een vogelafweerpistool, soort alarmpistool met vuurpijl en luide knal, en/of een laser kunnen ganzen verjaagd worden van bijvoorbeeld landbouwgrond. Als de dieren meermalig worden verjaagd zullen ze die gebieden gaan mijden.

2. Landbouwgrond ongeschikt maken
Door na het oogsten van bijvoorbeeld graan direct de stoppels en oogstresten om te ploegen is een gebied niet meer interessant voor ganzen omdat er niks meer te eten is. Overschakelen naar een voor ganzen onaantrekkelijk gewas zoals olifantengras is een andere optie.

3. Kuikenwerende rasters
Door kuikenwerende rasters te plaatsen tussen natuur en agrarische gebieden zijn deze minder geschikt als gebied om de kuikens groot te brengen. De ganzen gaan vaak op zoek naar andere plekken om te nestelen of broeden niet.

4. Gebied ongeschikt maken om te broeden
Plekken waar zandwinning heeft plaatsgevonden en nu (recreatie)plassen zijn ontstaan, kunnen ongeschikt gemaakt worden voor ganzen door hoge vegetatie (bijvoorbeeld wilgen) rondom het water te laten ontstaan.

5. Opvanggebieden aanwijzen en inrichten
Om ganzen uit bepaalde gebieden te weren kun je ze weglokken door andere gebieden juist heel aantrekkelijk voor ze maken. Denk aan voldoende open water, smakelijke beplanting zoals witte klaver en rust (geen jacht). (bron: Dierenbescherming, 29-5-2013)

Voor nadere informatie zie ook:

- Campagne van de Dierenbescherming tegen de ganzenjacht en vóór gansvriendelijker methoden.

- Factsheet Ganzen van de Dierenbescherming, met feiten en fabels over ganzenoverlast en hoe die overlast gansvriendelijk kan worden teruggedrongen en - nog beter - voorkómen.

- Diervriendelijke oplossing ter preventie van ganzenoverlast op het Haagse landgoed Clingendael (2014).

- Rapport Task Force Jachtmisstanden, 'De vuile oorlog tegen onze wilde ganzen' (2014).

- Facebookpagina Stop de Ganzenmoord.