Fouten, oneenduidigheden en onhandigheden in naamgeving en spelling, niet zijnde plaatsnamen

Plaatsnamen worden niet altijd even accuraat behandeld qua naamgeving en spelling. Daar is een aparte pagina voor. Ook bij andere entiteiten dan plaatsnamen (zoals instanties, gebouwen, straatnamen, polders, natuurgebieden) is nog weleens sprake van oneenduidigheden of soms gewoon fouten, die betrekking hebben op plaatsen en/of plaatsnamen.

Soms is een naamgeving niet taalkundig fout, maar heeft het met identiteit te maken, dat men met een naam niet weergeeft waar het werkelijk voor staat, en door de naamgeving - impliciet en hopelijk onbedoeld - een deel van de doelgroep buitensluit. Zoals een 'stadskantoor', 'stadsarchief' en 'stadsgids' die er in de praktijk ook voor de dórpen in die gemeente zijn. Zég dat dan ook in je naamgeving, denken wij dan. Opmerkelijke constateringen die wij tijdens onze onderzoeken tegenkomen, geven wij hieronder weer:

Gemeente en stad: soms synoniem, soms niet

Gemeentegids of stadsgids
Hoewel deze informatie in toenemende mate ook op het internet te vinden is, geven de meeste gemeenten nog altijd jaarlijks een Gemeentegids uit. Toch wel handig om alle adressen van maatschappelijke instanties in je gemeente in zo'n boekje altijd bij de hand te hebben en snel te kunnen opzoeken.
- Een aantal jaren geleden kregen wij de 'Stadsgids Roosendaal' in handen. Maar de gemeente Roosendaal omvatte altijd al meer dan alleen de stad (namelijk ook nog het dorp Nispen), en zeker sinds de herindeling van 1997, toen de gemeente er ook nog een handvol dorpen van de opgeheven gemeente Wouw bij kreeg. Die gids zou dus gemeentegids moeten heten en niet stadsgids, omdat dat suggereert dat de gids er alleen voor de stad is en niet ook voor de onder de gemeente vallende dorpen.

Gemeentearchief of stadsarchief
- Als je http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/ invoert in de adresbalk van je browser, krijg je de melding: "De naam van het Gemeentearchief is veranderd in Stadsarchief. Klik hier om naar http://www.stadsarchief.rotterdam.nl te gaan." Ook hier geldt dat de gemeente naast de stad ook nog een aantal dorpen omvat, dus was o.i. Gemeentearchief een accuratere aanduiding dan Stadsarchief, met welke term men de dorpen in die gemeente immers lijkt uit te sluiten. Vast niet zo bedoeld, maar zo stáát het er wél... Hetzelfde geldt overigens voor Stadsarchief Amsterdam (welke gemeente naast de stad ook nog een 6-tal dorpen heeft) en Stadsarchief Deventer (welke gemeente na de herindelingen van 2001 ook nog een reeks dorpen heeft).

Gemeentehuis of stadhuis / stadskantoor
- Het 'Stadskantoor' in Leerdam is er niet alleen voor de stad Leerdam maar ook voor de 3 dorpen in de gemeente en zou daarom o.i. beter Gemeentekantoor kunnen heten.

Straatnamen

- De weg in De Kiel van en naar het dorpje Ees heet de Eserstraat. Dat zou dus eigenlijk Eeserstraat moeten zijn. In de uitspraak hoor je het verschil weliswaar niet, maar het is wel curieus om in een straatnaam de spelling van een plaatsnaam foutief te schrijven...

- De weg van Oudega naar Garyp heet Gariperwei. In het Nederlands heet dit dorp Garijp. Maar de plaatsnaam is al vele jaren officieel Friestalig en dat is Garyp. Waarom men hier nu meent een derde en ook nog foute spelling te moeten introduceren, is ons een raadsel. Nota bene de Friezen zelf weten toch dat je de y als een i(e) uitspreekt, maar dat je dat dan niet zo moet gaan schrijven...