Flora (planten)

Gedragscode soortbescherming gemeenten na vijf jaar goedgekeurd

De Gedragscode soortbescherming gemeenten is in december 2020 goedgekeurd door de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hiermee is - na vijf jaar voorbereiding - een langgekoesterde wens van alle betrokken partijen in vervulling gegaan. De gedragscode beschrijft hoe je zorgvuldig handelt bij beschermde planten en dieren in de openbare ruimte. Concreet biedt deze code handvatten en maatregelen voor opdrachtgevers en -nemers wanneer zij tegen situaties aanlopen die dier of natuur schaden. De gedragscode soortbescherming is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten en partijen die werken met groen in de gemeentelijke openbare ruimte.

De code is bedacht en geschreven door IPC Groene Ruimte in samenwerking met Marieke Teunissen, branchevereniging VHG en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast heeft de klankbordgroep van Stadswerk Nederland een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de gedragscode. Naast dat het een praktisch instrument is dat een zorgvuldige omgang met beschermde planten en dieren waarborgt, is de gedragscode voorbereid op de aankomende Omgevingswet. (bron en voor nadere informatie zie Boomzorg, januari 2021)

Stadsflora

De in juni 2020 verschenen gids 'Stadsflora van de Lage Landen' brengt in 448 pagina's de wilde planten van Nederlandse en Vlaamse steden in beeld. Dit naslagwerk is de opvolger van de veldgids Stadsplanten, die in 2004 uitkwam. De stedelijke soorten - in Stadsplanten 700, nu 800 - staan centraal, met hun eigenheid, betekenis, historie, trends en toekomst. Deze nieuwe gids geeft een verfrissende, eigentijdse kijk op de natuurlijke urbane plantengroei. De stad als natuurgebied, met de stadsflora in de rol van regisseur, metgezel en verhalenverteller; als meest nabije natuur en botanisch erfgoed. De studie naar stadskruiden startte al zo’n 500 jaar geleden. Nieuw is de stadsflora als groene bondgenoot, voor een klimaatbewuste en leefbare stad. - Nieuwe, groene stedelijke basisgids - Vernieuwend: flora van de toekomst, nieuwste data en floratrends - Compleet en actueel: 800 stadsplanten en 80 recent ontdekte soorten - Uitnodigend: stadswandelingen en kijktips in 26 Nederlandse en Vlaamse steden."

Reactie toevoegen