Filatelie / prentbriefkaarten / ansichtkaarten

po_en_po.png

Plaatsengids.nl informeert over de heemkundige aspecten van alle plaatsen in ons land. Ook postgeschiedenis is een discipline binnen de heemkunde. Dé vereniging op dit gebied is de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars.

Plaatsengids.nl informeert over de heemkundige aspecten van alle plaatsen in ons land. Ook postgeschiedenis is een discipline binnen de heemkunde. Dé vereniging op dit gebied is de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars.

Als je topografische prentbriefkaarten en postzegels of poststukken (brieven, briefkaarten e.d.) van Nederland verzamelt, kun je op de kaarten, op de afstempelingen en in de adresseringen plaatsnamen tegenkomen waar je meer van wilt weten omtrent ligging, geschiedenis, wanneer en waarom ze evt. zijn verdwenen e.d. Dit is voor de hoofdredacteur van Plaatsengids.nl, die deze objecten ook heeft verzameld, aanvankelijk aanleiding geweest om hier enkele landelijke en regionale boeken over te schrijven, en nadien heeft hij als opvolger daarvan Plaatsengids.nl aan het opgezet en uitgebouwd.

Omdat zich onder de bezoekers van Plaatsengids.nl veel heemkundig geïnteresseerden bevinden, is een deel van hen wellicht ook geïnteresseerd in het verzamelen van prentbriefkaarten, poststukken of afstempelingen van hun 'heem' (plaats of streek). Vandaar dat wij hieronder graag verwijzen naar de hierin gespecialiseerde verenigingen:

- De Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten (VDP) bestudeert het fenomeen prentbriefkaart m.b.t. alle mogelijke aspecten (bijv. uitgevers, druktechnieken, kleurgebruik, illustratoren) en publiceert daarover. Er zijn al vele tientallen publicaties over uiteenlopende onderwerpen verschenen. De leden verzamelen topografisch en/of thematisch en komen enkele malen per jaar bijeen.

- De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (in de volksmond kortweg Po & Po genoemd) stelt zich ten doel: Het bevorderen van de kennis en het verzamelen van poststukken, postale afstempelingen en filatelistische zaken, die buiten de algemene aandacht vallen, alsmede de bestudering van de postgeschiedenis. Po & Po heeft ruim 500 leden en komt vrijwel maandelijks bijeen in Ede. De leden komen uit heel Nederland (ook naar de bijeenkomsten in Ede), van Groningen en Fryslân tot Zeeland en Den Helder.

Hieronder nemen wij enkele websites op van prentbriefkaartenverzamelaars:

- "Het verzamelen van oude ansichtkaarten is een schitterende en veelzijdige hobby. Op oude ansichten treft men prachtige afbeeldingen van verdwenen straatjes, stoomtrams en de plaatselijke bevolking aan. Ook de achterzijde van een oude ansichtkaart is vaak interessant. Qua tekst, maar ook op filatelistisch gebied. De oudste ansichtkaarten van Nederlandse plaatsen dateren uit de jaren 1890. In deze eerste periode was de steendruktechniek (ook wel lithografie genoemd) de standaard. De kaarten uit deze “oertijd” van de ansicht noemen we voorlopers.

Aan het begin van de 20e eeuw hadden veel mensen een album waarin prentbriefkaarten werden verzameld. In een tijd zonder radio, televisie, automobiel waren deze ansichten vaak de enige manier om iets van het land (en de wereld) te zien. Dat veranderde langzaam in de loop van de 20e eeuw. In de eerste helft van de 20e eeuw gaven uitgevers ansichtkaarten uit van elk hoekje van een dorp of stad. Soms in zeer lage oplagen middels de tegenwoordig zo begeerde fotokaarten.

Op de site 'Post van vroeger' vind je met name bijzondere fotokaarten en litho’s uit de verzameling van Edwin Jansen, een gepassioneerd verzamelaar sinds 1989. Gepoogd wordt om de mooiste kaarten uit de collectie te tonen, hoewel over smaak natuurlijk niet valt te twisten. In ieder geval gaat het in alle gevallen om unieke stukjes antiek. Wij hopen dat je plezier beleeft aan deze site en staan altijd open voor opbouwende kritiek."