Dorpen zonder formele bebouwde kom

Vierakker plaatsnaambord (Kopie).jpg

Het dorp Vierakker is zo 'dunbebouwd' dat de gemeente vindt dat er kennelijk geen sprake is van een bebouwde kom. Daarom heeft het dorp witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

Het dorp Vierakker is zo 'dunbebouwd' dat de gemeente vindt dat er kennelijk geen sprake is van een bebouwde kom. Daarom heeft het dorp witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

Doorgaans ´promoveert´ een buurtschap tot dorp door de bouw van een kerk. Vaak ontstaat er rond de kerk vervolgens een zekere mate van kern. Zo´n kern heet formeel een ´bebouwde kom´ en wordt dan aangegeven met blauwe plaatsnaamborden, ook wel komborden genaamd. Dit in tegenstelling tot buurtschappen met alleen verspreide bebouwing in het buitengebied, die doorgaans niet als ´bebouwde kom´ worden gekwalificeerd en daarom witte plaatsnaamborden hebben. Zoals vaak zijn ook hier uitzonderingen op deze regel. Tot heden zijn ons 4 dorpen opgevallen die een zodanig geringe bebouwingsdichtheid hebben dat ze formeel geen bebouwde kom en dus witte plaatsnaamborden hebben i.p.v. blauwe. Ze hebben gemeen dat het kleine dorpen betreft (met 'een paar honderd' inwoners) met doorgaans verspreide bebouwing in een groot buitengebied en slechts kleine bebouwingsconcentraties. Een misverstand is overigens dat witte of blauwe borden iets zouden zeggen over de dorpsstatus. Dat is niet zo. Blauwe borden duiden alleen maar een 'bebouwde kom' aan (en betreft doorgaans steden en dorpen, en een zeer beperkt aantal buurtschappen). Witte borden betreffen doorgaans buurtschappen, en dus een zeer beperkt aantal dorpen. Het betreft:
- Oosterwijk gem. Leerdam.
- Radewijk gem. Hardenberg.
- Readtsjerk gem. Dantumadiel.
- Vierakker gem. Bronckhorst.

Reactie toevoegen