Cultuurhistorie

cultuurhistorie_kopie.jpg

Historisch-geograaf dr. K.A.H.W. Leenders licht in dit werk toe welke aspecten zoal een rol kunnen spelen bij het begrip 'cultuurhistorie'

Historisch-geograaf dr. K.A.H.W. Leenders licht in dit werk toe welke aspecten zoal een rol kunnen spelen bij het begrip 'cultuurhistorie'

Cultuurhistorie is een onderdeel van geschiedenis in bredere zin. Cultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, zoals archeologie, historische geografie, historische bouwkunde, historische ecologie, toponymie en deels ook fysische geografie.

Als een instantie zich specifiek bezig houdt met de cultuurhistorie van de eigen omgeving (plaats of streek, het 'heem'), spreken we van heemkunde.

In Nederland worden de beleidsmatige belangen van de cultuurhistorie behartigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze dienst is in 2006 ontstaan uit een fusie van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Tot mei 2009 heette de dienst Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), maar die naam bleek vanwege de lengte niet erg praktisch.

Links

- Over het begrip 'cultuurhistorie' door prof. dr. Hans Renes.

- Essaybundel over de waarde van cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkelingen.

- In 2010 is het Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling verschenen.

- Sinds 2012 moeten gemeenten bij de vormgeving van hun ruimtelijke plannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Om te weten wat die waarden zijn, is vaak cultuurhistorisch onderzoek nodig. Als hulpmiddel daarbij heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in overleg met het veld normen voor cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek opgesteld. Die normen zijn te vinden in het rapport Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening (2013).

- WZNH heeft in 2013 een Handreiking cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen opgesteld met als doel (primair Noord-Hollandse, maar ook andere gemeenten kunnen er vast hun voordeel mee doen) gemeenten een algemeen advies te geven hoe zij cultuurhistorische waarden op een adequate wijze in het bestemmingsplan kunnen borgen.

Reactie toevoegen