Bloemkoolwijken

bloemkoolwijken_boek.jpg

In 'Bloemkoolwijken' worden deze wijken onderzocht op trends en ontwikkelingen in de woningvoorraad, woningmarktpositie, bewonerssamenstelling, leefbaarheid én op ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken en het functioneren hiervan vandaag de dag.

In 'Bloemkoolwijken' worden deze wijken onderzocht op trends en ontwikkelingen in de woningvoorraad, woningmarktpositie, bewonerssamenstelling, leefbaarheid én op ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken en het functioneren hiervan vandaag de dag.

Bloemkoolwijken zijn nadrukkelijk ontworpen als tegenreactie op de monotone hoogbouw uit de vroeg-naoorlogse woonmilieus. De wijken uit de jaren zeventig en tachtig, ook wel woonerfwijken genaamd, moesten kleinschaliger en herbergzamer worden. Men wilde aansluiten bij de menselijke maat die volgens velen uit het oog was verloren. Een sterk accent binnen de wijken ligt dan ook op eengezinswoningen met een tuin, verspringende rooilijnen en meanderende verkavelingsvormen, verschillende woningplattegronden en kleinschalige architectuur.
Nadere informatie en analyses van kansen en bedreigingen voor deze wijken:

- De zogeheten bloemkoolwijken uit de periode 1970-1985 zijn toe aan groot onderhoud. Een goed moment voor bezinning op de toekomst van deze wijken, bij elkaar 20% van het totale woonareaal van Nederland. Voor het boek Bloemkoolwijken: analyse en perspectief zijn 150 wijken onderzocht op ontwikkelingen in de woningvoorraad, woningmarktpositie, bewonerssamenstelling en leefbaarheid. 34 wijken zijn ook ruimtelijk en stedenbouwkundig geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in heldere kaarten en scherpe analyses die veel nieuwe ruimtelijke en sociaal-economische inzichten verschaffen om de geleidelijke neerwaartse dynamiek, waar bijna alle bloemkoolwijken mee kampen, om te buigen.

- Bloemkoolwijken.nl.

- Rapport Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks (2014).

- In 2011 is de Studie Woonerven Lunetten verschenen, een studie naar ontwikkelingen in deze Utrechtse bloemkoolwijk of woonerfwijk, met aanbevelingen waar ook andere soortgelijke wijken elders in het het land hun voordeel mee kunnen doen.

- In 2011 is de Zwolse bloemkoolwijk Ittersumerlanden getransformeerd.

Over woonwijken in bredere zin:
- In 2012 is een rapport verschenen van het Planbureau voor de Leefomgeving, over de totstandkoming van onze woonwijken in bredere zin, in relatie tot hoe dat in zijn werk gaat in de ons omringende gebieden in België en Duitsland. Het betreft het rapport Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?.

Reactie toevoegen