Archieven e.a. naslagwerken

west-brabants_archief_2016_kaartje.png

Niet alleen gemeenten, ook archieven fuseren om de krachten te bundelen. Zo zijn in 2016 de archieven in Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch gefuseerd tot het West-Brabants Archief. Handig daarom dat diverse sites overzichten van archieven bijhouden

Niet alleen gemeenten, ook archieven fuseren om de krachten te bundelen. Zo zijn in 2016 de archieven in Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch gefuseerd tot het West-Brabants Archief. Handig daarom dat diverse sites overzichten van archieven bijhouden

- 'Wat staat daer?' is een online oefentool om spelenderwijs oude handschriften te leren lezen. Belangrijk voor genealogen en anderen die veel aan archiefonderzoek doen, maar ook gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt. Er zijn verschillende soorten oefeningen voor zowel beginners als gevorderden. Teksten ontcijferen achter je laptop of puzzelen met woorden op je mobieltje. Een brief van Vincent van Gogh, een belediging van de koning of een recept voor frikadellen. Vastlopers leggen leesproblemen voor op het forum, doorzetters zetten hun tanden in de Paleopuzzel. 'Wat staat daer?' is vernieuwend en slaat een brug van vroeger naar nu. Traditionele onderzoekvaardigheden op een digitale manier aangeleerd. Het Brabants Historisch Informatie Centrum, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg sloegen hiervoor de handen ineen.

- Genealoog en archiefspecialist Eric Hennekam heeft een handig overzicht van ca. 70 Nederlandse krantenarchieven gemaakt.

- Op Archieven.nl kun je honderden kilometers archiefmateriaal doorzoeken. Je vindt er: 86 deelnemende organisaties, meer dan 51.000 archieven en collecties met bijna 134 miljoen beschrijvingen van archiefstukken, waarvan ruim 66 miljoen personen, en meer dan 754.000 krantenpagina's, en de adressen van meer dan 3000 historische instellingen of websites.

- Archiefnet is een overzicht van archieven, gerangschikt per plaats en provincie.

- Nationaal Archief.

- Volkstellingen 1795-1971.

- Zoek in miljoenen Nederlandse krantenpagina's vanaf 1618.

- Kamerstukken 1814-1995.

- Telefoongids Nederland 1915.

- Telefoongids Nederland 1950.

- Het doel van Etymologiebank.nl is om alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één centraal punt en in chronologische volgorde: van de recentste publicaties tot de oudste. Zo kunnen geïnteresseerde taalliefhebbers de herkomst van Nederlandse woorden opzoeken op de website. Inmiddels is informatie uit meer dan 25 woordenboeken met herkomstinformatie beschikbaar.

- CBS in de Klas biedt docenten gratis specifiek CBS-materiaal aan dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma. Op dit moment biedt het CBS materiaal aan voor de vakken economie, aardrijkskunde, maatschappijleer en wiskunde in het voortgezet onderwijs en voor rekenen en informatieverwerking in het basisonderwijs.

- Pott (PTT) Aardrijkskundig woordenboek van Nederland 1e editie 1898, online doorzoekbaar.

- Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) door Maurits Gysseling (1960).

- Op Oorlogsbronnen.nl kun je collecties in Nederlande over de Tweede Wereldoorlog doorzoeken. 26 collecties met ca. 200.000 afbeeldingen, 1.300 video- en audiofragmenten en 8.000.000 tekstdocumenten.

- Het Statistisch jaarboek 2014 geeft een kleurrijke indruk van de informatie die het CBS samenstelt. De cijfers zijn per thema geordend. Speciale aandacht is er in deze editie voor de arbeidsdeelname van ouderen, het gebruik van sociale media, en leefstijl. In zijn 90-jarige bestaan is het Statistisch jaarboek steeds met zijn tijd meegegaan. Het onmisbare naslagwerk veranderde in een zakboek met kerncijfers. Dit jaar is het in een fris nieuw jasje gestoken. Via de link zijn ook oudere jaargangen te raadplegen.

- Met bijna 250.000 afbeeldingen over de Nederlandse geschiedenis behoort de collectie van de Atlas Van Stolk tot de belangrijkste nationale beeldcollecties. Het woord Atlas verwijst niet naar een boek met landkaarten, maar is een 19e-eeuwse term voor collectie. Grondlegger ervan is Abraham van Stolk. Hij was een Rotterdamse houthandelaar met een passie voor vaderlandse geschiedenis. Hij verzamelde prenten, tekeningen, foto's en affiches. Na zijn dood ging de verzameling over op zijn zoon. Die breidde de collectie uit net als latere erfgenamen die eveneens gepassioneerde verzamelaars waren. Op een gegeven moment werd de collectie te groot om aan huis te houden en gaf de familie de verzameling in bruikleen aan de Gemeente Rotterdam. Sindsdien is de Atlas Van Stolk een openbare collectie en gevestigd in het Schielandshuis te Rotterdam. Via de link is de collectie ook online te raadplegen.

- Bijna 1.400 vlaggen van (huidige en voormalige) gemeenten, steden, dorpen, streken e.d.

- Nederland telt vandaag de dag nog iets minder dan 400 gemeenten. In 1812 waren dat er meer dan 1100. En in de twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland in totaal bijna 1700 gemeenten gekend. Gemeentegeschiedenis.nl maakt deze en andere historische gegevens per gemeente toegankelijk.

- In het onderste blok op deze pagina vind je links naar afbeeldingen van alle huidige en voormalige gemeenten die frankeerstempels gebruiken of hebben gebruikt. Daar zitten vaak juweeltjes bij met de gemeentewapens en/of slogans erin verwerkt.

- Hoewel Plaatsengids.nl primair over plaatsnamen gaat en niet over geslachtsnamen, hebben ze wel veel raakvlakken, omdat immers veel geslachtsnamen naar plaatsnamen zijn genoemd én andersom. Daarom is dit toch zeker ook een nuttig werk om te linken: De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis, door Johan Winkler (1885).

- Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van dr. L. de Jong (12 delen in 26 banden) is via de link ook online te lezen. Het NIOD heeft ervoor gekozen de meest uitgebreide editie te digitaliseren, ook wel de wetenschappelijke editie genoemd. Deze verscheen in een oplage van slechts een paar duizend exemplaren, en is hierdoor moeilijk verkrijgbaar. De volledige editie is per band te downloaden in PDF-formaat, zowel in kleur als zwart-wit. Binnen deze PDF's is het mogelijk op woordniveau te zoeken.

- Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). De doelstelling van het Compendium voor de Leefomgeving is het beschikbaar maken van wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers, ter ondersteuning van de maatschappelijke discussie en keuzes op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Hoe ontwikkelen zich het gebruik en de kwaliteit van de ruimte? Hoe staat het met de luchtkwaliteit in Nederland? Hoe gaat het met de natuur? En hoe beleven we het landschap? Discussies over deze onderwerpen hebben baat bij feiten en cijfers. Cijfers die ons vertellen welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn. Cijfers die ons vertellen wat de milieukwaliteit is en welke veranderingen in de natuur optreden. Daarvoor is het Compendium voor de Leefomgeving.

- Het Nederlands Soortenregister geeft een actueel en volledig overzicht van alle ca. 34.000 Nederlandse soorten planten en dieren. Dit op basis van gegevens die experts op de verschillende gebieden voor het Soortenregister bijeenbrengen.