Keijenborg

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Keijenborg

Terug naar boven

Status

Keijenborg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hengelo.

Terug naar boven

Naam

In het Achterhoeks
Keijdarp.

Oudere vermeldingen
1844 Keijenburg.

Naamsverklaring
Betekent borg = burg 'versterkte plaats, burcht', gekenmerkt door keien 'grote stenen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Keijenborg ligt ZW van de dorpen Hengelo en Ruurlo en de stad Borculo, NW van de dorpen Zelhem en Halle, NNW van het dorp Velswijk, N van de stad Doetinchem, NO van de dorpen Hummelo, Laag Keppel, Hoog-Keppel en Wehl, ONO van de dorpen Achter-Drempt, Voor-Drempt en Angerlo en de stad Doesburg, OZO van het dorp Olburgen, ZO van de dorpen Steenderen en Wichmond en de steden Bronkhorst en Zutphen en Z van het dorp Vorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Keijenborg heeft ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Keijenborg (2008).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Keijenborg heeft 1 rijksmonument, zijnde de molenromp van de Molen van Sloot (Hengelosestraat 17).De korenmolen uit 1851 is in 1923 afgebrand. In een krant uit die tijd staat dat de verzering de schade dekte. Toch is de molen kennelijk niet geheel herbouwd, dan wel later deels weer afgebroken, want vandaag de dag is er dus alleen nog sprake van een molenromp. De laatste molenaar was H.J. Sloot, vandaar de naam van de molen.

Tijdens de Koude Oorlog zijn in ons land enkele honderden speciale luchtwachttorens gebouwd, vanwaar men in de gaten kon houden of er geen laagvliegende vijandelijke vliegtuigen naderden. In Keijenborg is daar de molenromp voor gebruikt. Op de molenromp is in 1952 een uitkijkpost van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) ingericht, met postnummer 1H3. Voor gebruik als luchtwachtpost werd een bakstenen rand opgemetseld. De heer H.H. van Uum was rond 1956 postcommandant van deze luchtwachtpost. In 1964 is deze functie van de molenromp vervallen.

- Keijenborg heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De rooms-katholieken van Keijenborg beleden hun geloof vanaf 1710 in een schuurkerk, die in 1784 door een andere schuurkerk is vervangen. Aangezien deze kerk veelal te klein bleek, is deze in 1843 vervangen door de eerste echte, volwaardige kerk van het dorp, een waterstaatskerk. Bij deze kerk is in hetzelfde jaar een pastorie gebouwd (Kerkstraat 9). Dankzij de kerk kwamen ook diverse instellingen in het dorp, zoals een basisschool en het Maria Magdalena Postelgesticht, die zorg- en onderwijstaken op zich nam. De waterstaatskerk bleek na verloop van tijd ook te klein en is in 1932 vervangen door de huidige Johannes de Doperkerk (Kerkstraat 7). De waterstaatskerk is nog tot 1968 als school in gebruik gebleven en daarna gesloopt.

De kerk is ontworpen door Jan Stuyt. In de kerk zijn interieurelementen van de waterstaatskerk overgenomen. De kerk is een pseudobasiliek en heeft glas-in-loodramen aan de zijkanten waarin religieuze verhalen zijn afgebeeld en wandschilderingen van Jos ten Horn. De brede toren bevindt zich achter in de kerk en vormt de grootste ingang, waar echter de kleinere zijingangen als voornaamste ingang worden gebruikt. Boven de hoofdingang is door Antoon Molkenboer in een mozaïek de patroon St.-Jan de Doper aangebracht. De kerk is een gemeentelijk monument.

- Mariakapellen.

- De Zusters van Julie Postel hielden zich van 1926 tot 1977 bezig met bejaardenzorg, onderwijs en wijkverpleging in het dorp. Hun klooster op Pastoor Thuisstraat 8 is daarna herbestemd tot verzorgingstehuis. Julie Postel, (1756-1846), ook bekend als Marie Madeleine Postel, was een Franse ordestichtster. Tegenwoordig bevinden zich in het voormalige klooster Maria Postel 10 zelfstandige woningen voor 55-plussers. "In het sfeervolle centrum van het dorpje Keijenborg ligt Maria Postel, bestaande uit 10 zelfstandige woningen van Woonzorg Nederland. Je woont hier in een mooie groene omgeving. De tweekamerwoningen zijn verdeeld over twee woonlagen. De verdieping is met een lift bereikbaar. De oppervlakte van de woningen varieert van 63 tot 69 m2. De woningen hebben geen drempels en zijn rolstoelvriendelijk. De bewonersconsulent is het aanspreekpunt voor alle bewoners. Hij of zij maakt je graag wegwijs in je nieuwe woonomgeving en ziet erop toe dat je er prettig en rustig kunt wonen. Daarbij zorgt hij of zij ervoor dat je precies de service krijgt die je wilt."

- Gevelstenen in Keijenborg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Kermis Keijenborg (gedurende 4 dagen in juni) is een begrip in de omgeving en ver daarbuiten. De kermis is in de loop der jaren uitgebouwd tot een van de grootste in de Achterhoek. De Keijenborgse kermis bestaat al sinds 1853. Wat houdt de Kermis zoal in?: 2 Tenten: een grote feesttent en een mooi aangeklede cafétent. Maar liefst 14 verschillende topbands/acts. Mooi lunapark vaak met spectaculaire attracties. Een prachtige grote optocht op zondag, waarbij buurten en vriendengroepen vaak al in februari beginnen met bouwen aan mooie tot in detail uitgewerkte wagens. Mooie muziekkorpsen uit de wijde omgeving. Vele kinderen die meedoen met hun eigen wagentjes.

Een groep van ongeveer 100 vrijwilligers die elk jaar weer belangeloos vele uren werken om de kermis zo goed mogelijk te laten verlopen. Veel sponsors die de Kermis een extra impuls geven. Aan iedereen wordt gedacht, jong en ouder. De kermis wordt geheel georganiseerd door Schuttersgilde St. Jan. De kermis duurt 4 dagen, van vrijdag tot en met maandag, en wordt altijd gehouden rond de zondag het dichtst bij 24 juni. 24 Juni (St. Jan) is de dag waarop de geboorte van Johannes de Doper wordt herdacht. De kermis is een begrip geworden in de Achterhoek om zijn vele attracties en ook om zijn schitterende optocht."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Keijenborg.

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsraad Keijenborg en omgeving is opgericht in 2005. Het doel van de stichting is het behoud en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in het dorp en omgeving.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Horst.

- Onderwijs: - "Op de Bernardusschool in Keijenborg wordt modern onderwijs gegeven, in een klimaat waarbij leerlingen, ouders en collega’s op een open respectvolle manier met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk deel uit te maken van de gemeenschap en proberen zoveel mogelijk onze bijdrage hieraan te leveren. Doelen van ons onderwijs: zelfstandig en kritisch denken; luisteren naar en praten met anderen; het ontwikkelen van een positief zelfbeeld; respectvol omgaan met verschillen tussen mensen; samen leren en samen werken; eigenaar zijn van eigen ontwikkeling; ontdekkend spelen en leren. We maken gebruik van Structureel coöperatief leren en Thinking for learning."

- Schuttersgilde: - In 1853 komt op initiatief van de toenmalige Keijenborgse pastoor Berendsen een aantal ingezetenen bijeen om tot oprichting te komen van een schuttersgilde. In de eerste plaats wil men de coördinatie van de verschillende kermissen die in de diverse delen van het Gooi (zoals de omgeving van de parochie in die tijd wordt genoemd) worden gehouden op zich nemen. Deze buurtkermissen monden regelmatig uit in ernstige vechtpartijen. In de tweede plaats is de kermis het oorspronkelijke feest van de schutterij en behoort het organiseren daarvan tot een van de taken van het gilde. Vanaf 1853 worden de diverse kermisvermakelijkheden voor het eerst centraal opgesteld in de omgeving van de pastorie en wordt het vogelschieten gehouden in Geltinksweide, de plaats waar nu Postel Staete staat aan de Pastoor Thuisstraat. Dus in 1853 is zowel Schuttersgilde St. Jan opgericht als de Kermis van Keijenborg tot stand gekomen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Keijenborg, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen