Karsbadde

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Veenkoloniën
Groningen

karsbadde_plaatsnaambord_kopie.jpg

De buurtschap Karsbadde is sinds 2010 herkenbaar aan witte plaatsnaambordjes. Deze bordjes zijn geplaatst ter gelegenheid van het afscheid van wethouder Mario Post, die in deze buurtschap woonachtig is.

De buurtschap Karsbadde is sinds 2010 herkenbaar aan witte plaatsnaambordjes. Deze bordjes zijn geplaatst ter gelegenheid van het afscheid van wethouder Mario Post, die in deze buurtschap woonachtig is.

karsbadde_karsbadde_hoeve.jpg

In buurtschap Karsbadde staat op Nieuweweg 130 de Karsbadde-hoeve, met een voorhuis in de stijl van de Delftse School. (© Google)

In buurtschap Karsbadde staat op Nieuweweg 130 de Karsbadde-hoeve, met een voorhuis in de stijl van de Delftse School. (© Google)

Karsbadde

Terug naar boven

Status

- Karsbadde is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Midden-Groningen. T/m 1989 gemeente Muntendam. In 1990 over naar gemeente Menterwolde, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- De buurtschap Karsbadde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Muntendam.

- De buurtschap Karsbadde staat niet (meer) in de Topografische atlas Groningen, hoewel het wel een historische streeknaam is. Wel is het ter plekke sinds 2010 herkenbaar aan witte plaatsnaambordjes. Deze bordjes zijn geplaatst ter gelegenheid van het afscheid van wethouder Mario Post, die in deze buurtschap woonachtig is. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Vroeger lag hier een badde (brugje) waarover een zekere Kars naar zijn landbouwgronden ging.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Muntendam, rond de Nieuweweg, direct N van de Heemtuin. Kennelijk loopt hier ook een waterloop Karsbadde, want ergens op het internet meldt iemand dat hij vroeger in de winter op dit water ging schaatsen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Met anno 2018 slechts 4 woningen, 11 bewoners, 3 honden, 3 katten, 9 koeien en 30 schapen en de Heemtuin (bron) staat buurtschap Karsbadde samen met buurtschap Bokhörn op nr. 1 als 'kleinste plaats van de gemeente Midden-Groningen'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op nr. 130 staat de Karsbadde-hoeve, met een voorhuis in de stijl van de Delftse School.

Reactie toevoegen