Kallenbroek

Plaats
Buurtschap
Barneveld
Veluwe
Gelderland

kallenbroek_actuele_kaart_kopie.jpg

Actuele kaart van de buurtschap Kallenbroek, die vanouds alleen in het W van dit gebied als zodanig stond aangegeven (rond en Z van de molen), en sinds 1930 op de kaarten naar het O is verschoven. Het schijnt er nogal een paradijs te zijn... (© Kadaster)

Actuele kaart van de buurtschap Kallenbroek, die vanouds alleen in het W van dit gebied als zodanig stond aangegeven (rond en Z van de molen), en sinds 1930 op de kaarten naar het O is verschoven. Het schijnt er nogal een paradijs te zijn... (© Kadaster)

Kallenbroek

Terug naar boven

Status

- Kallenbroek is een uitgestrekte buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- De buurtschap Kallenbroek valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Terschuur en voor een klein deel onder het dorp Barneveld.

- De buurtschap Kallenbroek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kallenbroek ligt W van de A30, WNW van Barneveld, ZW, Z en ZO van Terschuur, Z van de A1, rond de Esvelderbeek en N van de Barneveldse Beek, rond de Stoutenburgerweg (de W zijde Z van de kruising met de Vinselaarseweg uitgezonderd), Dronkelaarseweg, Nieuw Hofweg, Tweelweg, Molweg, Kallenbroekerweg, Groot Bielderweg en Bielderweg. De laatstgenoemde 2 wegen zijn genoemd naar de boerderijen Bylaer, Groot Bylaer en Klein Bylaer, waarvan het hoofdwoord tot ca. 1950 op de kaarten nog als Bieler wordt gespeld.

De plaatsnaam staat aanvankelijk alleen in het W van dit gebied, rond en Z van molen Den Olden Florus, die voorheen Kallenbroeker Molen heette. Z daarvan ligt boerderij Kallenbroek, en Z daarvan de Kallenbroekerbrug in de Barneveldse Beek. Rond 1930 verschuift de plaatsnaam op kaarten naar het O. Vandaag de dag omvat de buurtschap het gebied zoals in de vorige alinea beschreven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kallenbroek 48 huizen met 365 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen Den Olden Florus (Stoutenburgerweg 20) heette vanouds de Kallenbroeker Molen, maar is rond 1975 hernoemd in de huidige naam, als eerbetoon aan de toenmalige eigenaar Flores Mulder. Het is een van de oudste nog aanwezige standerdmolens van ons land. In 1403 wordt de molen reeds genoemd in een inventarisatie van de goederen van het Hof van Callebroeck.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door de buurtschap loopt 'klompenpad' het Paradijspad (10 km). Gezien de enthousiaste reacties onder de link een aanrader (een ervaren klompenpad-wandelaar noemt het zelfs een 5 sterren-pad). - Fotoserie van het Paradijspad door Gerrit Snel. - Filmpje met 'diaserie' van het Paradijspad door Willem van Leuveren.

- De naamgeving van natuurgebieden en kennelijke landgoederen in dit gebied is 'enigszins' verwarrend en niet consequent. Het is ons uit de diverse beschrijvingen die wij op het internet aantreffen in ieder geval niet duidelijk welk gebied welke naam heeft en waar het precies ligt. Zo spreekt Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) van een 'Landgoed Klein Bylaer en Kallenbroek' (dat zij beheert), daarmee suggererend dat dat één landgoed zou zijn met die naam. Elders op die pagina stelt zij echter dat ze "W van Barneveld liggen", daarmee suggererend dat het twee gebieden zijn. Maar volgens ons ligt (boerderij met) landgoed Klein Bylaer in buurtschap Kallenbroek en is dat dus onderdeel van die buurtschap. Is er daarnaast dan ook nog sprake van een gelijknamig landgoed? Voor zover ons bekend is dat niet het geval. In de folder bij de wandelroute (3 km) over het landgoed noemt GLK het gewoon Landgoed Klein Bylaer en is de naam Kallenbroek dus weggevallen. Dat lijkt ons dus ook logischer, zoals hiervoor reeds gesteld.

Verder stelt GLK op haar site: "Klein Bylaer is onderdeel van een groter natuurgebied dat bekend staat als Het Paradijs. Landgoed Groot Bylaer ligt meer naar het westen en is ook onderdeel van dit natuurgebied." Dus Groot Bylaer is - net als Klein Bylaer - naast een boerderij kennelijk ook een landgoed, en Groot en Klein Bylaer maken samen deel uit van een natuurgebied Het Paradijs. Wikipedia maakt het er niet duidelijker op en stelt het net weer even anders: "Door de combinatie van het bosrijke landgoed Erica - ah, nóg een landgoed in dit gebied, wij zien hier door de landgoederen het bos niet meer ; -) - en het agrarische karakter van buurtschap Kallenbroek, zijn zowel het landgoed als de buurtschap ook wel bekend als Het Paradijs." Dus volgens Wikipedia staan landgoed Erica en buurtschap Kallenbroek ook wel bekend als Het Paradijs.

Om de verwarring nog groter te maken, heeft Gerrit Snel het hier over een 'natuurgebied Kallenbroek en Erica Noord'. En om het naamsverwarringsfeest compleet te maken, vinden we hier nog een wandelroute van 'Landgoed Erica en Bylaer', waar gesteld wordt dat er sprake is van een landgoed Erica, verdeeld in een deel Noord dat eigendom is van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) en een deel Zuid dat in particulier eigendom is. Letterlijk en figuurlijk daarnaast is er, zo stellen ze, een landgoed Bylaer, waar ze dan hetzij het hiervoor reeds vermelde Klein Bylaer mee zullen bedoelen, hetzij Bylaer, dat dan naast Groot- en Klein- het 3e Bylaer-landgoed zou zijn en dat tegenwoordig... 't Paradijs heet (zie Links > Zorg).

Dus landgoed Erica (dat wij op oude noch recente kaarten vermeld vinden, dus waar dat precies ligt: geen idee), de landgoederen Groot en Kleyn Bylaer gezamenlijk, én buurtschap Kallenbroek (waar al die landgoederen in liggen...), staan kennelijk allemaal bekend als Het Paradijs! Terwijl dat drie verschillende gebieden zijn. En terwijl op kaartmateriaal die naam pas sinds de jaren negentig voorkomt, én daar staat aangegeven als kennelijk alleen het gebied rond boerderij Bylaer, die tegenwoordig dus 't Paradijs heet (zie Links > Zorg). Tja... Wie weet waar Het Paradijs nu écht ligt (en landgoed Erica) mag het zeggen. Wij worden geen wijs uit de hiervoor beschreven, elkaar tegensprekende bronnen...

Landgoed Klein Bylaer heeft een oppervlakte van 89 hectare. Het is een oud boerenlandgoed met een boerderij, weilanden en akkerland afgewisseld met bos en heide. In het gebied liggen sprengen, vennetjes en beken. Aldus GLK. Er is een mooie wandelroute, waarvan we de folder in de vorige alinea dus al hebben gelinkt. - Video van landgoed Klein Bylaer.

- Ben je jarig geweest? Of heb je zin om gewoon een middagje te spelen? Kom dan samen met je vriendjes en vriendinnetjes gezellig spelen in De Happyfarm. Wie durft er van de glijbaan en wie racet het hardst op de trekkertjes en skelters? Of hou je meer van konijntjes aaien? Voor iedereen is er wel wat leuks te beleven. Voor de allerkleinsten is er een speciale soft-play ruimte en de grotere kinderen kunnen klimmen en klauteren in de apenkooi of springen op het springkussen. Op woensdagochtend is er een speciale Peuterochtend.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - De missie van Zorgboerderij 't Paradijs* in buurtschap Kallenbroek (Bielderweg 1) is om zorgvragers en hun familie een omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar zij aan hun gezondheid werken en middenin de samenleving staan. Dit doen zij door activiteiten te bieden binnen een agrarisch bedrijf. Op de boerderij bieden zij activerende en ondersteunende begeleiding voor (licht dementerende) ouderen, autistische kinderen/jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag, door middel van dagopvang en tijdelijk verblijf in een groene natuurrijke omgeving. Boerderij ’t Paradijs werkt vanuit een christelijke identiteit.
* Op kaarten heet deze boerderij Bylaer, naast nabijgelegen boerderijen Groot Bylaer (W ervan) en Klein Bylaer (N ervan). Wellicht is de naamsverandering mede ingegeven om mogelijke verwarring met de nabijgelegen bijna-naamgenoten op te heffen.

Doordeweeks bieden ze een fijne plek voor mensen die structuur, regelmaat of een nuttige invulling van hun tijd zoeken. Rondom het erf zijn zinvolle en activerende activiteiten te doen die passend zijn voor ieder individu. Voor ouderen, volwassenen en kinderen. Ze willen iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Doel is dat de deelnemers op de boerderij hun talenten (her)ontdekken en nieuwe waardering voor zichzelf zullen ervaren. Het zorgteam bestaat uit mensen met een verschillende (opleidings)achtergrond, onder andere een zorgboer, maatschappelijk werkster, activiteitenbegeleider, pedagoge, creatief therapeut, ecologisch pedagoge, onderwijsassistente, verpleegkundigen, kindercounselor en contextueel therapeut.

In 2016 is de Bijbeltuin gerealiseerd, met bomen die in de Bijbel voorkomen, zoals een olijfboom, die symbool staat voor hoop in ons leven. Het is echt een plek waar je tot rust kan komen en alleen of met anderen zaken kan overdenken. Ook is er een Bezinningstuin aangelegd. Door de tuin loopt een route met elementen die antwoord geven op levensvragen. Bijvoorbeeld over het geloof of je identiteit. De tuin beslaat een halve hectare en is voor iedereen toegankelijk. Naast levensvragen heeft de tuin ook het ervaren van je zintuigen - voelen, zien, horen, ruiken - als doel. Zo is er een blotevoetenpad aangelegd met verschillende ondergronden; gras, water, stenen.

Naast het bieden van zorg en dagactiviteiten verbouwt de boerderij ook veel verse groente en fruit. Biologische en duurzame producten vinden zij heel belangrijk. Ze willen de Barnevelders gemotiveerd maken voor groente die lokaal is verbouwd. Ze bieden eerlijke producten aan. Mensen weten waar hun voedsel vandaan komt. Ze houden op de zorgboerderij rekening met mens en natuur; een toegevoegde waarde. In de boerderijwinkel is alles al volop verkrijgbaar, maar omdat de boerderij wat achteraf ligt, hebben ze besloten om naar de mensen toe te komen in plaats van andersom. Daarom staan ze sinds 2016 elke donderdag op de weekmarkt in Barneveld. Negentig procent van de waren die ze verkopen is groente. Daarnaast hebben ze ook streekproducten als jam, honing, sappen en kaas.

Zie ook de reportage over Zorgboerderij 't Paradijs in Kallenbroek door Wageningen Plant Research in het kader van multifunctionele landbouw, de reportage 'Ouderen in beweging op Zorgboerderij 't Paradijs', de reportage van Alexander Olislagers van zijn 'Boodschappen doen in 't Paradijs', en de reportage van Maartje Ramselaar die in het kader van haar studie een 'profielwerkstuk' heeft gemaakt en in dat kader een dagje heeft meegedraaid op Zorgboerderij 't Paradijs.

Reactie toevoegen