Kadijk

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Kadijk

Terug naar boven

Status

- Kadijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 2014 gemeente Bergambacht.

- De buurtschap Kadijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bergambacht.

- De buurtschap Kadijk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1683 Kaik, 1866 Kadijk.

Naamsverklaring
Een kadijk was een dijk zonder voorland, dat wil zeggen een kadedijk, in dit geval de Berg-Ambachtse kade (op een kaart van 1639). In de vorm Kaik spiegelt zich vermoedelijk de werkelijke uitspraak van die tijd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kadijk ligt rond de gelijknamige weg, N van Bergambacht. De bewoningsconcentraties liggen rond de kruising van deze weg met de N207 (Bergambacht-Stolwijk) en in het O ter hoogte van Bovenberg. De weg loopt langs de Kadijkse Vliet en is maar liefst 6 km lang. Het W gedeelte, voorzover gelegen voorbij de Moeraswederik, is alleen toegankelijk voor voetgangers.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kadijk omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het terrein Kadijk West, O van provincialeweg N207, is met zijn langgerekte weidekavels een kenmerkend deel van het veenweidegebied. Het landschap is hier open, met alleen aan de zuidgrens wat agrarische lintbebouwing en beplantingen langs de dijk. De actuele natuurwaarde hangt samen met de openheid, de relatief geïsoleerde ligging en de status van grondwaterbeschermingsgebied. Het reservaatsgebied kent storende invloeden in het oosten (N207) en noorden (kanovaart). Het gebied is te overzien vanaf de Kadijk West.

De delen van het gebied die weinig verstoring kennen, worden ontwikkeld tot weidevogelgrasland. Het beheer van de graslandpercelen zal divers zijn met betrekking tot maaien, beweiden en bemesten. Het laatste past bij een goed weidevogelbeheer; het bevordert de wormenpopulaties wat weer gunstig is voor de vogels. In het beheersmozaïek passen ook schrale graslanden met een rijk insectenleven. Het gebied wordt beheerd door Het Zuid-Hollands Landschap.

Reactie toevoegen