Kaandorp

Plaats
Buurtschap
Heiloo
Kennemerland Regio Alkmaar
Noord-Holland

kaandorp_bungalowpark_het_caendorp_kopie.jpg

Sommige buurtschappen weten zich goed te 'verstoppen', omdat ze geen plaatsnaambordjes hebben én niet in de atlassen worden vermeld, zoals Kaandorp. Het fraaie bord van Bungalowpark Het Caendorp zou je als alternatief plaatsnaambord kunnen beschouwen.

Sommige buurtschappen weten zich goed te 'verstoppen', omdat ze geen plaatsnaambordjes hebben én niet in de atlassen worden vermeld, zoals Kaandorp. Het fraaie bord van Bungalowpark Het Caendorp zou je als alternatief plaatsnaambord kunnen beschouwen.

Kaandorp

Terug naar boven

Status

- Kaandorp is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland en in de Regio Alkmaar, gemeente Heiloo.

- De buurtschap Kaandorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heiloo.

- De buurtschap Kaandorp heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, met dien verstande dat Bungalowpark Het Caendorp - waarvoor zie Statistische gegevens - wel een fraai bord met de naam van haar park aan de straat heeft staan (zie de foto), waardoor je daaraan nog kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De buurtschap zou volgens sommigen rond 1640, volgens anderen rond 1670 zijn ontstaan, met de spelling Caendorp. Tegenwoordig zou de buurtschap als Kaandorp gespeld worden, maar dat wordt nergens door bevestigd, in die zin dat de plaats geen plaatsnaamborden heeft en ook niet in de atlassen wordt vermeld.

Naamsverklaring
"Voor de oorsprong van de naam wordt vaak gedacht dat kaan of kane net zoals Middellaagduits kane 'boot' betekent. Het lijkt echter waarschijnlijker dat kaan de Friese vorm van koon 'bult' is, aangezien kaag 'buitendijks land' zich op precies dezelfde manier verhoudt tot koog. De buurtschap zou dan net als buur-buurtschap Bollendorp zijn vernoemd naar een heuveltje in het landschap, en bovendien herinneren aan het Friestalige verleden van Noord-Holland.(1)

Familienaam
In Heiloo en omgeving (o.a. Limmen, Castricum, Bergen) en inmiddels ook elders in het land, komen ook families voor met de achternaam Kaandorp (en vroeger ook Caandorp en Caendorp). Het ligt voor de hand dat de voorouders van deze families uit deze buurtschap afkomstig zijn. Genealoge Maria Vos-Blekemolen vraagt zich af: "Wat echter de nieuwsgierigheid opwekt is; heeft de stamvader Caendorp zijn familienaam nu ontleend aan deze buurt, of heeft hij de buurtschap deze naam gegeven? Of hebben degenen die beweren dat de naam is ontstaan in de plaats Caen in Frankrijk gelijk?"

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kaandorp ligt direct Z van de dorpskern van Heiloo, rond de Groeneweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Wat de exacte afbakening van de buurtschap is, is ons niet bekend (als die überhaupt al bekend is). Vermoedelijk betreft het 'enkele handenvol' panden. Daarnaast is op Groeneweg 10 nog sprake van Bungalowpark Het Caendorp, met een 15-tal bungalows, die getuige hun site worden verhuurd, maar in de gemeentelijke basisregistratie BAG hebben deze panden een woonbestemming. Vermoedelijk betreft het daarom recreatiewoningen die (deels) permanent bewoond (mogen) worden. De eigenaar van het park is overigens de familie Kaandorp...

Terug naar boven

Geschiedenis

Vooralsnog hebben wij niets over ontstaan en ontwikkeling van deze buurtschap kunnen vinden. De Historische Vereniging Oud Heiloo stelt dat de plaatsnaam Caendorp voor zover haar bekend alleen voorkomt op een kaart uit 1820. Curieus is dat de plaatsnaam op latere kaarten niet meer voorkomt, en dat de plaatsnaam ook niet wordt vermeld - in geen der spellingsvarianten - in de zeer gedetailleerde plaatsnaamlijsten van (2) en (3) (die zelfs alle huizen met een naam heeft vermeld). Inmiddels wordt de plaatsnaam Kaandorp wel vermeld op Google Maps.

(4) stelt: "In de 19e eeuw was er van de oorspronkelijke kern nog maar een deel over." Daar moet dan sprake zijn geweest van afbraak. Welicht is vandaag de dag een deel van de buurtschap in het tegenwoordig uitgedijde dorp Heiloo opgegaan, maar daarvan was in de 19e eeuw nog geen sprake; de komvorming en grote uitbreidingen van Heiloo hebben zich immers pas na de Tweede Wereldoorlog voorgedaan.

Reactie toevoegen