Kûbaard

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Kubaard zicht op II JD [640x480].JPG

Zicht op het dorpje Kûbaard

Zicht op het dorpje Kûbaard

Kubaard zicht op JD [640x480].JPG

Kûbaard ligt mooi ingepakt in het groen

Kûbaard ligt mooi ingepakt in het groen

Kubaard kerk JD [640x480].jpg

De kerk van Kûbaard

De kerk van Kûbaard

Kûbaard

Terug naar boven

Status

- Kûbaard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Kûbaard vallen ook de buurtschappen De Grits en Swarte Beien.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Kubaard. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Kûbaard ligt NO van de stad Bolsward, ZO van de stad Franeker, ZW van het dorp Winsum en NW van het dorp Wommels.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kûbaard 63 huizen met 328 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen (waarvan ca. 8 huurwoningen) met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen / actuele situatie

- Naast de oorspronkelijk geboren Kûbaarders, wordt het overgrote deel van de inwoners tegenwoordig gevormd door 'import' van elders uit Fryslân en 'Holland'. Samen vormen ze een levendige gemeenschap, waar lief en leed gezamenlijk wordt gedeeld. De meeste inwoners zijn forenzen. Daarnaast is er een klein aantal zelfstandigen, kunstenaars en een slinkend aantal agrariërs. Het overgrote deel van de dorpelingen voelt zich betrokken bij het wel en wee van het dorp en functioneert in allerlei vormen van het verenigingsleven, een gezonde basis voor een dergelijke kleine gemeenschap

- Dorpsvisie Kûbaard.

- Dalton Basisschool De Reinbôge heeft na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren moeten sluiten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden. Ook Peuterspeelplaats Pjuttewille is opgeheven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kûbaard heeft 5 rijksmonumenten, zijnde een boerderij uit ca. 1850 op Berkwerterleane 2, een stelphoeve uit 1918 met melkkelder op nr. 4, een stelpboerderij uit 1918 in ambachtelijk-traditionele bouwstijl met Art Nouveau-invloeden op Slachte 2, een grenspaal uit 1707 bij nr. 6, en de Hervormde kerk op Tsjerkebuorren 3.

- Hervormde (PKN) kerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (weekend in juli).

- Op de 1e zaterdag van oktober is er in Kûbaard al drie decennia lang de Kûbaarder Hurdrindei, een sportief hardloopevenement voor jong en ouder (in 2017 voor de 31e keer). De Hurdrindei is een wijdverbreid begrip geworden in het Friese hardloop- en trimcircuit. Ook van buiten de provincie wordt het evenement ieder jaar weer goed bezocht. De loop, die onder andere voert over de historische Slachtedijk (een oude waterkering daterend uit het begin van de 16e eeuw), is in 1987 ontstaan door enkele enthousiaste Kûbaarder hardlopers die de jaarlijkse Elfsteden-trimloopestafette meeliepen.

Op echt Kûbaarder wijze - een goede organisatie en eigen ideeën - is een trimloop opgezet die jaarlijks door 120 tot 140 atleten en atleetjes wordt bezocht. Ook voor minder validen zoals wheelers is in Kûbaard altijd plaats. Er komen ook Friese lange-afstandlopers langs om zich hier voor te bereiden op de bekende hele en halve marathons. Naast de halve marathon van 21,1 km en de 14,5 en 8 km voor de volwassenen, is er ook een 1,5 km loop voor de jeugd. De Kûbaarder Hurdrindei is een trimloop zonder winnaars (ieder loopt voor zijn eigen beste tijd) met een hoop gezelligheid bij de koek-en-zopie of na afloop in het dorpshuis.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbums van evenementen in Kûbaard in de afgelopen jaren, met ook enkele fotoalbums met oude dorpsfoto's.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kûbaard.

- Dorpshuis: - Doarpshûs it Mienskipshûs.

- Sport: - Kaatsvereniging Ús Nocht is opgericht in 1948 en viert dus in 2018 het 70-jarig bestaan. Na een wat rustige periode is de vereniging weer opgebloeid en heeft momenteel maar liefst ca. 100 leden, waardoor er weer volop in het dorp wordt gekaatst. Er worden jaarlijks verschillende partijen georganiseerd zoals voor jeugd en volwassenen, waaronder de kind/ouder partij, nachtkaatsen, pearkekaatsen en ledenpartijen. Er is een jeugdcommissie die de jeugd zo veel mogelijk stimuleert en er is een commissie voor de volwassenen. Tijdens het kaatsseizoen kunnen volwassenen, zowel heren als dames, competitie spelen op de donderdagavonden en de jeugd op de woensdagavonden. De ene week trainen en de andere week een competitiewedstrijd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kûbaard.

Reactie toevoegen