Junne

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

Junne

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Junne.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Junne.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Junne.

Terug naar boven

Status

- Junne is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen.

- De buurtschap Junne heeft (in tegenstelling tot bijv. de nabijgelegen buurtschap Stegeren) geen eigen postcode en woonplaatsnaam in het postcodeboek en ligt daarom voor de postadressen 'in' Ommen.

Terug naar boven

Ligging

Junne ligt 3 km O van Ommen, W van Stegeren, Z van de Vecht, rond de Junnerweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Junne heeft 2 rijksmonumenten.

- Junne heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Junner Koeland is een gebied 2 km O van Ommen, N van de buurtschap Junne, N van de Vecht, omsloten door een oude rivierarm van de Vecht. Uiterwaard met rivierduinen en moerassige gedeeltes. Van oudsher was dit gebied in gebruik door de boeren uit Junne, die er onder leiding van een herder hun koeien lieten grazen. En ook nu grazen er weer koeien. Beheerder Staatsbosbeheer heeft deze ingeschaard bij het beheer van het gebied, waardoor de specifieke natuurwaarden van dit gebied gehandhaafd blijven. Het gebied bestaat uit grote delen schraal grasland en rivierduintjes, begroeid met vliegdennen, eiken en plekken met sleedoorn. Er komen zeldzame planten voor zoals het Zwols anjertje (steenbreek) en tijm. Wat vaak groeit op de heuveltjes van de weidemier. Deze heuveltjes ziet u in groten getale in de weilanden liggen. De mieren wonen aan de zuidkant van de heuveltjes. Ze houden namelijk van warmte. Wandelen is alleen toegestaan in het beboste gedeelte. Er is een observatiehut. Het Junner Koeland is niet toegankelijk vanuit Junne (omdat de Vecht ze scheidt), wel vanuit de N van de Vecht gelegen buurtschappen Arriën en Hoogengraven.

- In 2012 is nabij de stuw in Junne een 1500 meter lange kronkelende nevengeul uitgegraven langs de Vecht en een nieuwe dijk aangelegd. Door dit project worden twee doelen gehaald, namelijk een verbeterde doorstroming en de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Vechtdal. De nevengeul moet in de toekomst een vlotte afvoer van hoge waterstanden in de Vecht ondersteunen of op zijn minst niet verhinderen. De plaats en het ontwerp van de geul is door de Dienst Landelijk Gebied zo gekozen dat natuurlijke processen van erosie en sedimentatie volop kunnen plaatsvinden. Door transport van zand en water zullen buitenbochten in de geul uitslijten, terwijl in de binnenbochten juist weer zand wordt neergelegd. De Vecht krijgt hier dus de vrijheid om zijn eigen weg te kiezen.

In het gebied zijn ook een aantal slenken gemaakt, die niet meestromen, maar waar af en toe bij hoog water wel de Vecht haar invloed krijgt. De natuur zal volop inspelen op deze nieuwe omgeving. Zo vormen de steile randen van de buitenbochten een prima broedplaats voor ijsvogel en oeverzwaluw. Inmiddels zijn al veel andere vogels zoals steltlopers waargenomen op de zandplaten in de binnenbochten. Eigenaar Staatsbosbeheer zal plaatselijke agrariërs betrekken bij het beheer. In het gebied is een wandelroute gerealiseerd. (bron: Dienst Landelijk Gebied, 3-8-2012)

Terug naar boven

Links

- Artikel en filmpje over de nieuwe nevengeul bij Junne.

 

Reactie toevoegen