Julianadorp

Plaats
Dorp
Den Helder
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

julianadorp_springfair.jpg

Een van de jaarlijkse evenementen in Julianadorp is de Springfair, een heerlijk buitenfeest waar je lekker ongedwongen kunt rondscharrelen en waar je de leukste dingen tegenkomt. Allemaal in de sfeer van het Engelse platteland.

Een van de jaarlijkse evenementen in Julianadorp is de Springfair, een heerlijk buitenfeest waar je lekker ongedwongen kunt rondscharrelen en waar je de leukste dingen tegenkomt. Allemaal in de sfeer van het Engelse platteland.

julianadorp_julianapop_kopie.jpg

Julianapop is het jaarlijkse muziekfestival in Julianadorp voor jong en ouder op Vaderdag

Julianapop is het jaarlijkse muziekfestival in Julianadorp voor jong en ouder op Vaderdag

julianadorp_ontmoetingskerk_glas-in-loodraam.jpg

Prachtig glas-in-loodraam in de Ontmoetingskerk (voorheen Julianakerk) in Julianadorp, geschonken door mr. Pieter Loopuyt bij de inwijding van de kerk op 30 april 1910, ter herdenking van de stichting van het dorp in 1909. (© Ronald Kinderman)

Prachtig glas-in-loodraam in de Ontmoetingskerk (voorheen Julianakerk) in Julianadorp, geschonken door mr. Pieter Loopuyt bij de inwijding van de kerk op 30 april 1910, ter herdenking van de stichting van het dorp in 1909. (© Ronald Kinderman)

juianadorp_power_festival_trekkertrek.jpg

Julianadorp, dit behoeft geen nadere toelichting: aan de foto kun je al zien wat het Julianadorp Power Festival (op een zondag in september) inhoudt. :-)

Julianadorp, dit behoeft geen nadere toelichting: aan de foto kun je al zien wat het Julianadorp Power Festival (op een zondag in september) inhoudt. :-)

julianadorp_ijsbaan.jpg

Julianadorp, als het in de winter hard genoeg vriest, wordt er volop geschaatst op de ijsbaan van IJsclub Julianadorp. Maar de baan wordt door het jaar heen voor nog veel meer evenementen gebruikt. Zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

Julianadorp, als het in de winter hard genoeg vriest, wordt er volop geschaatst op de ijsbaan van IJsclub Julianadorp. Maar de baan wordt door het jaar heen voor nog veel meer evenementen gebruikt. Zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

julianadorp_loopuytmarkt.jpg

In de zomer is er in Julianadorp iedere zondag vanaf 12 uur de Loopuytmarkt, met altijd wel een bijzonder extra element, zoals livemuziek of een boekenmarkt. Het laatste nieuws vind je op hun Facebookpagina, zie ons hoofdstuk Natuur en recreatie.

In de zomer is er in Julianadorp iedere zondag vanaf 12 uur de Loopuytmarkt, met altijd wel een bijzonder extra element, zoals livemuziek of een boekenmarkt. Het laatste nieuws vind je op hun Facebookpagina, zie ons hoofdstuk Natuur en recreatie.

julianadorp_avondvierdaagse_kopie.jpg

Bij de Avondvierdaagse in Julianadorp (mei) kun je kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km

Bij de Avondvierdaagse in Julianadorp (mei) kun je kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km

julianadorp_parel_van_de_kop_site_10_fotoalbums.jpg

www.julianadorp-parelvandekop.com is een zeer uitvoerige site in tekst en beeld over verleden en heden van Julianadorp en polder Koegras. Zo hebben ze bijv. 10 prachtige thematische fotoalbums gemaakt waar je lekker door kunt bladeren.

www.julianadorp-parelvandekop.com is een zeer uitvoerige site in tekst en beeld over verleden en heden van Julianadorp en polder Koegras. Zo hebben ze bijv. 10 prachtige thematische fotoalbums gemaakt waar je lekker door kunt bladeren.

julianadorp_rommelmarkt_maart_in_dorpshuis.jpg

Ook buiten het hoogseizoen is er regelmatig iets te doen in Julianadorp. Zo is er op een zondag in maart de rommelmarkt in het Dorpshuis.

Ook buiten het hoogseizoen is er regelmatig iets te doen in Julianadorp. Zo is er op een zondag in maart de rommelmarkt in het Dorpshuis.

julianadorp_minibieb_mustreadsornot_moon.jpg

Mooi initiatief! Minibieb Mustreadsornot van Moon in Julianadorp, waar je een boek uit kunt meenemen om te lezen. Als je het uit hebt, kun je het terugplaatsen of aan een ander doorgeven, en er evt. nog een ander boek bij zetten dat je zelf over hebt.

Mooi initiatief! Minibieb Mustreadsornot van Moon in Julianadorp, waar je een boek uit kunt meenemen om te lezen. Als je het uit hebt, kun je het terugplaatsen of aan een ander doorgeven, en er evt. nog een ander boek bij zetten dat je zelf over hebt.

Julianadorp

Terug naar boven

Status

- Julianadorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder.

- Onder het dorp Julianadorp valt ook de badplaats Julianadorp aan Zee en de (inmiddels grotendeels verdwenen) buurtschap Blauwe Keet.

- Julianadorp had, tot ongenoegen van de dorpelingen, t/m 2009 geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek. Sinds 2010 is dat wel het geval. Door nieuwbouwplannen voor het dorp kwam men ruimte tekort in de bestaande postcodes, vandaar dat men die gelegenheid heeft aangegrepen om de postcodes te reorganiseren en voor het dorp gelijk eigen postcodes en de postale plaatsnaam Julianadorp toe te kennen. Voorheen lag het dorp voor de postadressen ´in´ Den Helder, waar de inwoners al vele jaren - namelijk sinds de invoering van het postcodeboek in 1978, waarbij men de plaatsnaam Julianadorp ´vergeten´ was toe te kennen - ´not amused´ over waren.

De Julianadorpers streden al jaren voor een eigen postcode en vooral plaatsnaam - want daar ging het in feite eigenlijk om - in het postcodeboek. Het is immers nogal vermoeiend om bij allerlei instanties telkens te moeten uitleggen dat je niet 'in' Den Helder maar in Julianadorp woont, ondanks dat adresbestanden iets anders beweren. Voor nadere toelichting op de postcode- en daarmee plaatsnaam-perikelen zie de pagina Julianadorper perikelen op de lokale dorpssite. En zie op de pagina Eigen postcode Julianadorp in 2010 hoe verheugd de inwoners zijn dat dit onrecht na 30 jaar is rechtgezet. Overigens gold hetzelfde voor het dorp Huisduinen.

Julianadorp is nu postcode 1787 en 1788. De code 1786 (voorheen het oude dorp) is vervallen, dit gebied is samengevoegd met 1787. 1787 is nu het oude dorp, het buitengebied en de nieuwe woningen in 't Laar. De overige inwoners hebben postcode 1788 gehouden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen en naamsverklaring
In 1909 werd in de kleine buurtschap die tot dan Loopuyt heette, naar oprichter mr. P. Loopuyt, een kerk gebouwd waardoor een echt dorp ontstond. In verband met de geboorte van kroonprinses Juliana op 30 april 1909, werd bij koningin Wilhelmina door mr. Loopuyt het verzoek ingediend of het dorp de naam Julianadorp mocht voeren. Dat was akkoord. In de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers 'not amused' over deze plaatsnaam, gezien de relatie met het koningshuis. Zij veranderden de naam daarom in Loopuytdorp (ook straatnamen als bijv. Julianalaan werden in het hele land aangepast). Na de bevrijding kreeg het dorp zijn oude naam weer terug.

Terug naar boven

Ligging

Julianadorp ligt ten zuiden van Den Helder, in de polder Het Koegras, en grenst in het westen - via de badplaats Julianadorp aan Zee - aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Julianadorp heeft ca. 6.000 huizen met ca. 14.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het eerste begin van het ontstaan van Julianadorp is de lagere school geweest. De school, bestaande uit een houten direktiekeet met één lokaal, bedoeld voor de kinderen in Koegras en Callantsoog, werd geopend in 1836. De school, de 1e Gemeenteschool, werd in 1871, mede door een bijdrage van 1000 gulden van mr. Pieter Loopuyt, vervangen door een robuust stenen gebouw. Dichtbij de school werd in 1907 een buurtschap gerealiseerd waar ambachtslieden en neringdoenden zich vestigden. De buurtschap werd een dorp door de bouw in 1909 van een kerk (de huidige Ontmoetingskerk). Het prille dorp werd eerst het Loopuytdorp genoemd, echter binnen de familie Loopuyt werd bezwaar gemaakt tegen deze naamgeving. De kleinzoon van de eerste eigenaar, ook met de naam Pieter Loopuyt, verzocht medio 1909, naar aanleiding van de geboorte van prinses Juliana in datzelfde jaar, aan het Koninklijk Huis het nieuwe dorp Julianadorp te mogen noemen. Dit verzoek werd door koningin Wilhelmina ingewilligd. De stichtingsdatum, tevens de dag van de naamgeving van Julianadorp, werd vastgesteld op 8 oktober 1909.

Lange tijd is Julianadorp een betrekkelijk kleine kern gebleven. In 1940 had het dorp met de nabije omgeving ca. 500 inwoners. Vooral sinds 1970 is het dorp door de aanleg van nieuwe wijken uitgegroeid tot momenteel ca. 14.000 inwoners. Het aan zee gelegen deel is ook een populaire badplaats geworden, die als badplaats Julianadorp aan Zee wordt geprofileerd, met diverse bungalowparken en ca. 1.000.000 overnachtingen per jaar.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Julianadorp, kun je terecht bij:

- De Helderse Historische Vereniging.

- Het septembernummer 2009 van Levend Verleden, het tijdschrift van de Helderse Historische Vereniging, is uitgegeven in boekvorm, met 88 pagina's en 160 foto's. Het is geheel gewijd aan de geschiedenis van het Koegras en 100 jaar Julianadorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ontmoetingskerk (PKN, voorheen Hervormd) uit 1909. Op 8 oktober 1909 vindt de eerstesteenlegging plaats van de 'kerk der Nederlandsch Hervormde Gemeente'. De kerk wordt gebouwd door plaatselijke aannemers op een stuk grond dat gratis beschikbaar is gesteld door de Maatschap. Architect is H.G.Th. Mann te Zijpe. De eerstesteenlegger is mr. Pieter Loopuyt, de initiatiefnemer tot de oprichting van de Maatschap. Deze Maatschap stelde zich ten doel de bewoonbaarheid van de polder Koegras te bevorderen door in deze polder een buurtschap of dorp te stichten. De predikant kwam uit Huisduinen, waartoe Koegras kerkelijk behoorde. De datum van de eerstesteenlegging van de kerk wordt tevens aangemerkt als stichtingsdatum van Julianadorp.

Op 30 mei 1919 brengen H.M. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik samen met hun dochter prinses Juliana een bezoek aan het dorp. H.M. de Koningin neemt met veel aandacht kennis van het glas in loodraam, dat een geschenk was van Pieter Loopuyt en nog altijd een bezienswaardigheid is in de kerk. In 1934 begint voor Julianadorp een nieuw tijdperk. In dat jaar wordt naast de kerk een pastorie gebouwd en woont de dominee niet langer op Huisduinen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Julianadorp kerkelijk zelfstandig en komt Huisduinen kerkelijk onder Den Helder te vallen. Het monumentale houten torentje op het dak, met een haan als windwijzer, is bekleed met lood. De fraaie wijzerplaten op de toren geven samen met het slaan van een hamertje op de luidklok de tijd aan. De huidige luidklok is de vervanger van de klok die in 1943 door de bezetters uit de toren is geroofd.

- Zenit is de sterrenkundevereniging voor Den Helder en omstreken. De vereniging bestaat sinds 1975 en heeft als thuisbasis de Cees Buining Sterrenwacht in Julianadorp. Daar heeft zij o.a. de beschikking over een van de grootste telescopen in de regio: een Newtonkijker met een spiegeldiameter van 40 cm. De Sterrenwacht is in 1995 gebouwd. Zij is vernoemd naar Cees Buining, oud-wethouder van Den Helder, die door zijn niet-aflatende steun en enthousiasme een zeer belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming ervan. De koepel, die de behuizing vormt van het hoofdinstrument, is ontworpen en gebouwd door leden van de vereniging. Hij is in 2004 geplaatst. Jaarlijks organiseren ze een aantal open avonden waarbij de Sterrenwacht voor een ieder wordt opengesteld. Ook doen ze mee met landelijke evenementen, zoals de Nationale Sterrenkijkdagen en de Nacht van de Nacht. Overigens kun je elke vrijdagavond vanaf 20:00 uur vrijblijvend een bezoek brengen aan de Sterrenwacht. En 6x per jaar nodigen ze hooggekwalificeerde gastsprekers uit voor het houden van een openbare lezing op de Sterrenwacht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt op een zondag in maart in het Dorpshuis.

- Springfair Julianadorp (op een zondag in april) is een heerlijk buitenfeest waar je lekker ongedwongen kunt rondscharrelen en waar je de leukste dingen tegenkomt. Allemaal in de sfeer van het Engelse platteland.

- Bij de Avondvierdaagse (mei) kun je kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km.

- Julianapop is het jaarlijkse muziekfestival voor jong en ouder op Vaderdag.

- Ronde van Julianadorp (wielrennen, op een zondag begin september).

- Julianadorp Power Festival (trekkertrek en behendigheidswedstrijd) op een zondag in september. Er zijn klassen voor oldtimers, allerlei gewichtsklassen, vrije klasse, damesklasse en autoklasse.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Julianadorp. Ze stellen hun terrein en clubgebouw ook ter beschikking van dorpse, culturele en sportieve activiteiten, zoals de Kermis, Stratenhandbal, Stratenvoetbal en sportmiddagen van lagere scholen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In de zomer is er iedere zondag vanaf 12 uur de Loopuytmarkt.

- Het subtropisch zwembad op Landalpark Ooghduyne wordt uiteraard gebruikt door parkgasten maar is ook toegankelijk door inwoners en andere gasten in het dorp. De 61 meter lange glijbaan en het stuwende water van de stroomversnelling staan garant voor waterpret. En met een aangename watertemperatuur en uitgebreide voorzieningen is het ook geschikt voor gezinnen met heel jonge kinderen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Julianadorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Julianadorp.

- Dorpshuis: - MFC 't Dorpshuis Julianadorp.

- Belangenverenigingen: - Belangenvereniging Julianadorp.

- Onderwijs / jeugd: - Junior College. - Basisschool Prinses Margriet. - Scouting Abel Tasman Groep is een landgroep voor jongens en meiden die aan de hand van 8 activiteitengebieden zichzelf ontwikkelen en belangrijke items uit de omgeving leren. De speleenheid Welpen is er voor kinderen van 7-11 jaar en draait op zaterdag van 10:00-12:00 uur. Het thema is gebaseerd op het verhaal van Rudyard Kipling’s Jungle Book. De speleenheid Scouts is er voor kinderen van 11-16 jaar en draait op zaterdag van 13:30-16:00 uur. De activiteiten vinden voornamelijk buiten plaats. Hier leren de kinderen werken met een wedstrijdgevoel en gaat het ontwikkelen verder middels bijv. hikes, primitief koken en kamperen.

- Lezen: - Aan de Tuinbouwstraat 1a heeft Moon een Minibieb, d.w.z. een kastje aan de muur waar je een boek uit kunt meenemen om te lezen. Als je hem uit hebt, kun je hem terugplaatsen of aan een ander doorgeven. Boeken die je zelf over hebt kun je erin zetten waardoor het circuit zichzelf in stand houdt. In 2013 is dit concept 'overgewaaid' vanuit de Verenigde Staten. Er zijn nu al meer dan 3.000 Minibiebs in het hele land. Nadere informatie over dit concept vind je onder de link.

- Sport: - Voetbalvereniging JVC. - Bowlingvereniging. - Handbalvereniging JHC. - Basketballvereniging JBC / Noorderhaven. - Tennisvereniging TV Julianadorp is opgericht in 1970. Dat het door de jaren heen allemaal niet vanzelf ging en er veelzelfwerkzaamheid bij kwam kijken om te komen tot waar men nu is met het tenniscomplex, kun je lezen op de pagina historie van de tennisvereniging.

- Overige verenigingen: - Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit.

- Zorg: - Kids2care KinderZorghuis biedt dag-, nacht- en logeeropvang, vakantiezorg en heeft een kinderhospice functie voor chronisch en acuut zieke kinderen (0-18 jaar). Ze bieden een veilige en warme opvangplek. Er worden maximaal 2 tot 3 kinderen tegelijkertijd opgevangen. Er is 24 uur per dag (kinder)verpleegkundige zorg.

Reactie toevoegen