Jorwert

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

jorwert_collage.jpg

Jorwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jorwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

jorwert groeten uit 1902 [640x480].jpg

Jorwert groeten uit 1902

Jorwert groeten uit 1902

Jorwert.jpg

Jorwert in zicht.

Jorwert in zicht.

Jorwert (3).jpg

Jorwert mooi in het landschap.

Jorwert mooi in het landschap.

Jorwert (2).jpg

De Oud-Katholieke kerk in Jorwert.

De Oud-Katholieke kerk in Jorwert.

Jorwert (4).jpg

In de Oud-Katholieke kerk in Jorwert, de enige Oud-Katholieke kerk in Fryslân.

In de Oud-Katholieke kerk in Jorwert, de enige Oud-Katholieke kerk in Fryslân.

Jorwert

Terug naar boven

Status

- Jorwert is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Jorwert vallen ook de buurtschappen Fûns en Hesens en een deel van de buurtschap De Him.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Jorwerd. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Jorwert ligt ZO van de dorpen Leons en Húns, Z van het dorp Hilaard, ZW van de dorpen Bears, Jellum en Boksum en de stad Leeuwarden, W van het dorp Weidum, WNW van het dorp Wytgaard, N van het dorp Mantgum, NO van het dorp Britswert, ONO van de dorpen Baard en Easterlittens en OZO van het dorp Winsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Jorwert 62 huizen met 372 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 135 huizen met ca. 335 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jorwert heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk, de naastgelegen pastorie, en de windmotor.

- De voormalige pastorie van Jorwert (Sluytermanwei 6) dateert uit 1871 en is beroemd geworden dankzij dichter Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), die er in zijn jonge jaren kind aan huis was. Hij voelde zich thuis in het liberale klimaat en wijdde verschillende gedichten aan een van de bevallige domineesdochters. De pastorie is ook beroemd omdat hij als de mooiste pastorie van Fryslân wordt beschouwd. De huidige piekfijne staat is te danken aan veehouder Lucas Bouma, die de pastorie in 2000 koopt en in oude staat heeft gerestaureerd. Binnen is het nodige gemoderniseerd. Zo is er vloerverwarming en een badkamer met jacuzzi aangelegd, met respect voor de sfeer van het pand. De hele klus heeft een jaar hard werken en enkele tonnen gekost.

Bijzonder element in de keuken is een tegeltableau met een gedicht van Slauerhoff. "Dat gedicht stond op een paneel in de badkamer. Het kwam tevoorschijn tijdens de verbouwing. Het moet een van zijn eerste gedichten zijn geweest. Toen we het ontdekten waren we hier eventjes 'wereldnieuws' in Fryslân", aldus Bouma. In 2017 heeft hij het pand verkocht omdat hij het in Jorwert toch een beetje te druk vindt, wat een stedeling zich vast niet kan voorstellen. Maar Bouma houdt van het echte boerenland en wil toch weer dichter bij zijn kalveren wonen, enkele kilometers verderop. Daarom heeft hij daar een kop-hals-rompboerderij laten bouwen, in oude stijl. (bron: FD, sept. 2014)

- Windmotor Jorwert Polder Rodenhuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Iepenloftspul Jorwert (openluchtspel) (september) is altijd goed voor enkele uitverkochte avonden. Ook in 2017 zijn er daarom extra voorstellingen ingelast.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Via de Ruilverkaveling Baarderadeel zijn in 2016 gronden in de Hesenser- en Lionserpolder bij Jorwert geschikt gemaakt voor de natuur. Met name weidevogels profiteren van deze 268 hectare nieuwe natuur. Nieuw aangelegde stuwen zorgen voor een peilverhoging waardoor het gebied natter is geworden. Ook zijn dammen en duikers aangelegd. Vochtige kruiden- en faunarijke graslanden en hooilanden bieden een perfect leefgebied voor de weidevogels. De boeren van de voormalige landbouwgronden en Natuurmonumenten, verenigd in de Natuerkoöperaasje Baarderadiel, beheren de natuurgebieden gezamenlijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Jorwert en Jorwerd (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jorwert.

- Belangenvereniging: - Doarpsnut Jorwert behartigt de maatschappelijke en culturele belangen van het dorp. Het bestuur vertegenwoordigt het dorp in overleggen met bijv. de gemeente, omliggende dorpen, het Iepenloftspul, Doarpswurk etc.

- Onderwijs: - Basisschool De Krunenstrobbe.

- Verenigingsleven: - Ondanks het geringe aantal inwoners heeft Jorwert een flink aantal verenigingen en clubs.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Jorwert.

Reactie toevoegen