Jonkerslân

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

Jonkerslân

Terug naar boven

Status

Jonkerslân is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Jonkersland. De officiële naam is de Friestalige (in tegenstelling tot de meeste overige dorpsnamen in deze gemeente). Ter plekke staat een plaatsnaambord met alleen de naam Jonkerslân, maar ook een bord met bovenaan de Nederlandse variant en de Friese variant eronder.

Oudere vermeldingen
1899 't Jonkersland.

Naamsverklaring
Vernoemd naar de titel jonker, waarschijnlijk Julius Dekama (16e eeuw).(1)

Terug naar boven

Ligging

Jonkerslân ligt ZW van het dorp Gorredijk, O van het dorp Langezwaag, W van buurtschap Kortezwaag, als lintbebouwing rond de weg Fûgelsang, met in het O een bescheiden komvorming middels het nieuwbouwwijkje Feanborch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Jonkerslân heeft ca. 110 huizen met ca. 280 inwoners. Vóór de bouw van het wijkje Feanborch omvatte het dorp slechts ca. 80 huizen. Door het wijkje zijn er ca. 30 bij gekomen. De huidige verdeling van het dorp in huizen per straat is als volgt: Fûgelsang 40 huizen, Feanborch 30, De Nije Sleat 13, Jelle Beenwei 10, Langewyk 10, Sing-Sang 8, Bonteboksleane 4 en Tweede Compagnonsweg 1.

Terug naar boven

Geschiedenis

Jonkerslân is als nederzetting vanaf begin 18e eeuw ontstaan, als veenontginning op grondgebied van het O gelegen dorp Kortezwaag. Later is het een buurtschap geworden van het W gelegen dorp Langezwaag. In 1988 krijgt het de dorpsstatus en wordt het van Langezwaag afgesplitst tot een apart dorp, ook voor de postadressen, en krijgt het dus een eigen postcode (8403) en plaatsnaam in het postcodeboek.

Voor een dorp met nog geen 300 inwoners heeft Jonkerslân een rijk verenigingsleven, met ca. 18 verenigingen, commissies en werkgroepen die zich bezighouden met allerlei facetten van de leefbaarheid in het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op ca. 2.600 adressen in de gemeente Opsterland is er anno 2018 nog geen snel internet. Zij bevinden zich in de door de provincie als 'witte zones' aangemerkte regio's. In de hele provincie geldt dat voor ca. 20.000 huishoudens. Zij hebben nog een verbinding via met name ADSL, dat relatief traag is als bijvoorbeeld meer mensen uit één gezin het internet op willen, bij bewegend beeld en andere toepassingen waar een snelle verbinding noodzakelijk is (bijv. in de landbouw). In toenemende mate zijn ook scholieren voor hun huiswerk aangewezen op snel internet thuis, vanwege toepassingen in 'de cloud' waarmee zij moeten werken. En jonge gezinnen willen best in kleine dorpen komen wonen, mits er snel internet is.

In veel Friese gemeenten zijn daarom initiatieven voor snelle glasvezelverbindingen. Kabelnoord uit Dokkum werkt samen met het provinciebestuur om in alle 'witte gebieden' glasvezel te krijgen. Maar de gemeente Opsterland zou pas over enkele jaren aan de beurt zijn. Edwin Pietersma, die qua postadres formeel onder Gorredijk valt maar in de praktijk eigenlijk onder het dorp Jonkerslân valt, wilde niet zo lang wachten. Hij besloot zelf KPN te benaderen. Het overgrote deel van het dorp neemt al internet en telefonie af bij dit bedrijf. KPN bleek er wel voor te porren en ook nog voor een aantrekkelijk tarief. Bovendien wist de aannemer met wie het dorp in zee is gegaan, ook nog forse kostenbesparingen te realiseren, wat de kosten per huishouden nog eens flink drukte. Het wordt bovendien een open netwerk, waar ook andere providers tegen betaling hun diensten op mogen aanbieden. Ca. driekwart van de huishoudens in het dorp heeft zich in eerste instantie al bij het initiatief van Pietersma en KPN aangesloten. In de zomer van 2018 worden de kabels aangelegd. Na het regelen van alle aansluitingen, is e.e.a. eind 2018 operationeel. Dan gaat Jonkerslân in één klap van 5 mb naar 500 mb per seconde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jonkerslân heeft 1 rijksmonument, zijnde boerderij Den Vriezen Sathe uit 1769 (datering in wapensteen) op De Nije Sleat 5.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nieuwjaarsduik. - Video Nieuwjaarsduik Jonkerslân 2016.

- Doarpsfeest (weekend in mei of juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jonkerslân.

- Dorpshuis: - De basisschool van Jonkerslân, De Lytse Jonker, is in 201x gesloten omdat er te weinig leerlingen meer waren om nog verantwoord te kunnen doorgaan. Met veel zelfwerkzaamheid en fondsenwerving door de inwoners is het schoolgebouw sinds 2016 in fasen verbouwd tot het nieuwe dorpshuis Us Doarpshûs. Zo is er een 'klusmarathon' georganiseerd, heeft de Loppis-actie, de verkoop van gebruikte goederen in het centrum van Gorredijk, 12.000 euro opgebracht, en hebben ze op oudjaarsdag 2016 maar liefst 1.223 oliebollen gebakken en verkocht. Tijdens het Doarpsfeest van juni 2018 is het nieuwe dorpshuis feestelijk geopend. Wat er met het oude dorpshuis gaat gebeuren is ons nog niet bekend.

- Muziek: - Fanfare OKK is opgericht in 1938 en heeft ca. 25 actieve leden uit het dorp en de wijde omgeving. Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te nemen op de repetities of bij de concerten, om van de muziek te genieten, en/of te kijken of de vereniging misschien ook wel iets voor jou is.

- Overige verenigingen: - Toanielferiening It Freonental is opgericht in 1927.

Reactie toevoegen