Jonkerslân

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

Jonkerslân

Terug naar boven

Status

- Jonkerslân is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Jonkersland. De officiële naam is de Friestalige (in tegenstelling tot de meeste overige dorpsnamen in deze gemeente). Ter plekke staat een plaatsnaambord met alleen de naam Jonkerslân, maar ook een bord met bovenaan de Nederlandse variant en de Friese variant eronder.

Terug naar boven

Ligging

Jonkerslân ligt ZW van het dorp Gorredijk, O van het dorp Langezwaag, W van buurtschap Kortezwaag, als lintbebouwing rond de weg Fûgelsang, met in het O een bescheiden komvorming middels het nieuwbouwwijkje Feanborch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Jonkerslân heeft ca. 110 huizen met ca. 280 inwoners. Vóór de bouw van het wijkje Feanborch omvatte het dorp slechts ca. 80 huizen. Door het wijkje zijn er ca. 30 bij gekomen. De huidige verdeling van het dorp in huizen per straat is als volgt: Fûgelsang 40 huizen, Feanborch 30, De Nije Sleat 13, Jelle Beenwei 10, Langewyk 10, Sing-Sang 8, Bonteboksleane 4 en Tweede Compagnonsweg 1.

Terug naar boven

Geschiedenis

Jonkerslân is als nederzetting ontstaan op grondgebied van het O gelegen dorp Kortezwaag. Later is het een buurtschap geworden van het W gelegen dorp Langezwaag. In 1988 krijgt het de dorpsstatus en wordt het van Langezwaag afgesplitst tot een apart dorp, ook voor de postadressen, en krijgt het dus een eigen postcode (8403) en plaatsnaam in het postcodeboek.

Voor een dorp met nog geen 300 inwoners heeft Jonkerslân een rijk verenigingsleven, met ca. 18 verenigingen, commissies en werkgroepen die zich bezighouden met allerlei facetten van de leefbaarheid in het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jonkerslân heeft 1 rijksmonument, zijnde boerderij Den Vriezen Sathe uit 1769 (datering in wapensteen) op De Nije Sleat 5.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nieuwjaarsduik.

- Doarpsfeest (weekend in mei of juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jonkerslân.

- Dorpshuis: - De basisschool van het dorp is in 201x gesloten omdat er te weinig leerlingen meer waren om nog verantwoord te kunnen doorgaan. Met veel zelfwerkzaamheid door de inwoners is het schoolgebouw in 2016 en 2017 verbouwd tot het nieuwe dorpshuis Us Doarpshûs. Wat er met het oude dorpshuis gaat gebeuren is ons nog niet bekend.

- Muziek: - Fanfare OKK is opgericht in 1938 en heeft ca. 25 actieve leden uit het dorp en de wijde omgeving.

- Overige verenigingen: - Toanielferiening It Freonental is opgericht in 1927.

Reactie toevoegen